04.05.2021 11:20

04.05.2021 11:20

pin_drop

Tupadly

Tupadly
Silnice č. 9 Středočeský kraj okres Mělník
Silnice č. 9 Středočeský kraj Mělník
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Historie

star ovlivněny oba směry

star dlouhodobá událost

star bez objížďky

stavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh

Skutečný čas

access_time 00:00 - 23:59

date_range 06.05.2021 - 31.10.2021

play_arrow
První informace 11:20

silnice I/9, Tupadly, okr. Mělník, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2021 00:00 Do 31.10.2021 23:59, částečná uzavírka silnice č. I/9, v úseku km staničení cca 35,590 – 35,730, v obci Tupadly z důvodu realizace stavby „Tupadly I/9- sanace opěrné zdi“, jejímž předmětem je nahrazení stávající konstrukce opěrné zdi z důvodu její nestability a oprava navazující části komunikace obnovou konstrukčního souvrství silnice I/9 vč. příslušenství (svodidla, ochranná zeď proti stoku vody a odletu kamení), provoz bude veden kyvadlově a řízen SSZ ( v případě potřeby pracovníky žadatele) v jednom jízdním pruhu v minimální šíři 3,00m., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje.

attach_file
aktualizováno 08:08

částečná uzavírka silnice č. I/9, v úseku km staničení cca 35,590 – 35,730, v obci Tupadly z důvodu realizace stavby „Tupadly I/9- sanace opěrné zdi“, jejímž předmětem je nahrazení stávající konstrukce opěrné zdi z důvodu její nestability a oprava navazující části komunikace obnovou konstrukčního souvrství silnice I/9 vč. příslušenství (svodidla, ochranná zeď proti stoku vody a odletu kamení), provoz bude veden kyvadlově a řízen SSZ ( v případě potřeby pracovníky žadatele) v jednom jízdním pruhu v minimální šíři 3,00m.

attach_file
aktualizováno 00:00

silnice I/9, Tupadly, okr. Mělník, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2021 00:00 Do 31.10.2021 23:59, částečná uzavírka silnice č. I/9, v úseku km staničení cca 35,590 – 35,730, v obci Tupadly z důvodu realizace stavby „Tupadly I/9- sanace opěrné zdi“, jejímž předmětem je nahrazení stávající konstrukce opěrné zdi z důvodu její nestability a oprava navazující části komunikace obnovou konstrukčního souvrství silnice I/9 vč. příslušenství (svodidla, ochranná zeď proti stoku vody a odletu kamení), provoz bude veden kyvadlově a řízen SSZ ( v případě potřeby pracovníky žadatele) v jednom jízdním pruhu v minimální šíři 3,00m., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

stop
Poslední info 09:00

silnice I/9, Tupadly, okr. Mělník, Od 06.05.2021 00:00, Do 31.10.2021 23:59, částečná uzavírka silnice č. I/9, v úseku km staničení cca 35,590 – 35,730, v obci Tupadly, okres Mělník, z důvodu realizace stavby „Tupadly I/9- sanace opěrné zdi“, jejímž předmětem je nahrazení stávající konstrukce opěrné zdi z důvodu její nestability a oprava navazující části komunikace obnovou konstrukčního souvrství silnice I/9 vč. příslušenství (svodidla, ochranná zeď proti stoku vody a odletu kamení). Uzavřený úsek silnice č. I/9: délka cca 150m, v km staničení cca 35,590 – 35,730 Popis objízdné trasy: provoz bude veden kyvadlově (s řízením SSZ - použití semaforové soupravy, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky upravovat signální plán SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy), v jednom jízdním pruhu silnice č. I/9 v minimální šíři 3,00m.Pokud SSZ nebude schopno provoz řídit a dojde k vytvoření kolony, kdy vozidlo bude muset čekat více než 10 min., bude provoz řízen pracovníky žadatele až do doby odstranění problému. Zastavování vozidel bude probíhat v souladu s ustanovení § 79 odst. (1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zastavovat vozidla je oprávněn zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu. Termín uzavírky : 01.04.2021 – 30.10.2021 , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje.

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod