13.10.2021 10:05

13.10.2021 10:05

pin_drop

Smrčná

Smrčná
Silnice č. 1311 Kraj Vysočina okres Jihlava
Silnice č. 1311 Kraj Vysočina Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno oprava povrchu vozovky

Skutečný čas

access_time 00:00 - 23:59

date_range 18.10.2021 - 31.10.2021

play_arrow
První informace 10:05

silnice III/1311, Smrčná, okr. Jihlava, Od 18.10.2021 00:00, Do 31.10.2021 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice III/1311 v úseku obce Smrčná a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu provedení stavebních prací stavby „Smrčná, splašková kanalizace a ČOV“ takto: Termín uzavírky: od 18. 10. 2021. do 31. 10. 2021 Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice III/1311 v úseku obce Smrčná Délka uzavírky: cca 0,200 km Objížďková trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa z křiž. sil. II/131 a III/1311 u Dálničního EXITU Větrný Jeníkov: bude vedena po silnici II/131 do Větrného Jeníkova – VLEVO po sil. II/523 Bílý Kámen, Jihlava – sjezd na sil I/38 ve směru k D1 – sjezd z dálničního přivaděče na křiž. Se sil. III/1311 a po sil. III/1311 do obce Smrčná a zpět. Délka objízdné trasy 19,5 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici III/1311 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz Řešení dopravního úřadu pro vozidla VLOD: Spoje linky 760610 budou vedeny ze zastávky „Jihlava,,aut.nádr.“ po sil. II/523 – Větrný Jeníkov - vpravo na II/131 – vlevo na III/3486 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Po dobu uzavírky nebudou spoje této linky obsluhovat zastávky „Jihlava,,Kaufland“, „Jihlava,,Na růžku“, „Jihlava,,Ul.5.května“, „Jihlava,,Lesnov“, „Hybrálec,,U lyžaře“, „Jihlava,,Stříbrný Dvůr“, „Jihlava,,hutě u Smrčné“, „Smrčná,,hřiště“, „Smrčná“. Obsluha obce Smrčná ve směru na Jihlavu a zpět (včetně zastávek „Jihlava,,Kaufland“, „Jihlava,,Na růžku“, „Jihlava,,Ul.5.května“, „Jihlava,,Lesnov“, „Hybrálec,,U lyžaře“, „Jihlava,,Stříbrný Dvůr“, „Jihlava,,hutě u Smrčné“, „Smrčná,,hřiště“, „Smrčná“) je navržena: v čase spoje 760610/23 v čase spoje 760610/29 v čase spoje 760610/4 1 3 5 2 4 6 5:37 15:00 17:18 Jihlava,,aut.nádr 6:18 15:40 17:57 5:40 15:02 17:21 Jihlava,,Kaufland 6:15 15:37 17:54 5:42 15:05 17:23 Jihlava,,Na růžku 6:13 15:35 17:52 5:44 15:07 17:25 Jihlava,,Ul.5.května 6:11 15:33 17:50 5:46 15:09 17:27 Jihlava,,Lesnov 6:09 15:31 17:48 5:49 15:10 17:28 Hybrálec,,U lyžaře 6:06 15:28 17:45 5:51 15:13 17:30 Jihlava,,Stříbrný Dvůr 6:04 15:26 17:43 5:53 15:16 17:32 Jihlava,,hutě u Smrčné6:0215:24 17:41 5:55 15:18 17:34 Smrčná,,hřiště 6:00 15:22 17:39 5:57 15:19 17:36 Smrčná 5:58 15:20 17:37 Navržené spoje zajistí Kraj Vysočina u dopravce ICOM transport, a.s. Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek: Zastávka „Smrčná“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa u domu č. 80. Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem na dopravní značení. Dopravní úřad na zhotoviteli požaduje: Požadujeme, aby zhotovitel projednal s obcí Smrčná navržené změny dopravní obslužnosti. Požadujeme, aby zhotovitel zajistil prostor pro otáčení autobusů ve Smrčné po MK. Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli. , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/1311, Štoky, část obce Petrovice, okr. Havlíčkův Brod - (ulice Smrčenská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (Bílý Kámen), ulice Romana Havelky, Jihlava, silnice III/03824, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 14:30

silnice III/1311, Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.10.2021 00:00 Do 31.10.2021 23:59, z důvodu provedení stavebních prací stavby „Smrčná, splašková kanalizace a ČOV. Obousměrná objízdná trasa z křiž. sil. II/131 a III/1311 u Dálničního EXITU Větrný Jeníkov: bude vedena po silnici II/131 do Větrného Jeníkova – VLEVO po sil. II/523 Bílý Kámen, Jihlava – sjezd na sil I/38 ve směru k D1 – sjezd z dálničního přivaděče na křiž. Se sil. III/1311 a po sil. III/1311 do obce Smrčná a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 08:26

silnice III/1311, Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.10.2021 06:30 Do 31.10.2021 23:59, z důvodu provedení stavebních prací stavby „Smrčná, splašková kanalizace a ČOV.

stop
Poslední info 06:30

z důvodu provedení stavebních prací stavby „Smrčná, splašková kanalizace a ČOV; Obousměrná objízdná trasa z křiž. sil. II/131 a III/1311 u Dálničního EXITU Větrný Jeníkov: bude vedena po silnici II/131 do Větrného Jeníkova – VLEVO po sil. II/523 Bílý Kámen, Jihlava – sjezd na sil I/38 ve směru k D1 – sjezd z dálničního přivaděče na křiž. Se sil. III/1311 a po sil. III/1311 do obce Smrčná a zpět.

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod