12.10.2021 08:45

12.10.2021 08:45

pin_drop

Luka nad Jihlavou

Luka nad Jihlavou
Silnice č. 4043 Kraj Vysočina okres Jihlava
Silnice č. 4043 Kraj Vysočina Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Dopravní uzavírky a omezení Práce na silnici
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno práce na inženýrských sítích

Skutečný čas

access_time 00:00 - 23:59

date_range 18.10.2021 - 22.10.2021

play_arrow
První informace 08:45

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, Od 18.10.2021 00:00, Do 22.10.2021 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje výše uvedenému žadateli podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/4043 ul. Nová v km 0,800 - 0,820 staničení v městysi Luka nad Jihlavou z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“ Doba uzavírky: dne od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021 Délka uzavírky: cca 0,200 km Objížďková trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa: bude vedena ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět. Délka objízdné trasy 0,500 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici II/4043 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz (760550, 760551, 760552) Dopravní úřad navrhl řešení pro vozidla VLOD takto: Spoje budou vedeny z III/4043 – po MK Polní – MK Zahradní – MK Čs.armády – zpět na III/4043 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli. , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 08:45

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje výše uvedenému žadateli podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/4043 ul. Nová v km 0,800 - 0,820 staničení v městysi Luka nad Jihlavou z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“ Doba uzavírky: dne od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021 Délka uzavírky: cca 0,200 km Objížďková trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa: bude vedena ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět. Délka objízdné trasy 0,500 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici II/4043 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz (760550, 760551, 760552) Dopravní úřad navrhl řešení pro vozidla VLOD takto: Spoje budou vedeny z III/4043 – po MK Polní – MK Zahradní – MK Čs.armády – zpět na III/4043 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli.

attach_file
aktualizováno 09:03

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 00:00 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová v km 0,800 - 0,820 staničení z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět. Délka objízdné trasy 0,500 km., Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 14:01

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 00:01 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět. Délka objízdné trasy 0,500 km., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 11:14

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 00:02 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět. Délka objízdné trasy 0,500 km., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 13:51

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 08:30 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 08:30

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 08:30 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy

stop
Poslední info 08:44

silnice III/4043 (ulice Nová), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2021 08:30 Do 22.10.2021 23:59, uzavírka silnice č. III/4043 ul. Nová z důvodu provedení stavebních prací stavby „Městys Luka nad Jihlavou, přepojení bytových domů Rýmařov“. Objížďková obousměrná trasa pro veškerý provoz včetně VLOD bude vedena takto: - ze sil. III/4043 – po MK ul. Polní – MK ul. Zahradní – MK ul. Čs. armády – zpět na III/4043 a zpět., Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Zahradní, Vydal: Magistrát města Jihlavy

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod