12.10.2020 14:15

12.10.2020 14:15

pin_drop

Velký Beranov Jihlava

Velký Beranov Jihlava
Silnice č. 602 Kraj Vysočina okres Jihlava
Silnice č. Silnice č. 602 Kraj Vysočina Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení
Dopravní uzavírky a omezení
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno, práce na silnici

Skutečný čas

access_time 00:00 - 06:00

date_range 17.10.2020 - 18.10.2020

play_arrow
První informace 14:15

komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky - silnice II/602, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, Od 17.10.2020 00:00, Do 19.10.2020 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy a sil. III/0024 a MK obce Malý Beranov a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu dokončení vrchních vrstev vozovky stavby obchvatu obce takto: Termín uzavírky: od 17. 10. 2020 do 19. 10. 2020 (pouze na jeden den) ostatní pro nepřízeň počasí Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice II/602 - s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy. VLOD po sil. III/0024 a MK obce Malý Beranov. Délka uzavírky: km staničení 77,540 – 78.120 Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz mimo VLOD, MHD a vozidel nezpůsobilých jízdy po dálnici bude vedena takto: z křiž. sil. II/602 a II/353: po sil. II/353 – dálniční EXIT 119 – VLEVO nájezd na dálnici D1 směr Praha – sjezd z dálnice D1 na EXITU 112 Jihlava – VLEVO po sil. I/38 dálniční přivaděč – obchvat města Jihlavy výjezd na Znojmo a zpět. Délka objízdné trasy 20,5 km. Objízdnou trasu po dálnice D1 mezi EXITY 112 a 119 je možné ve smyslu §20a zákona 13/1997 Sb. užít po dobu nařízené objížďky bez zpoplatnění !!! Městská hromadná doprava bude uzavírkou dotčena: MHD BUS ve směru od Jihlavy centrum na konečnou ve Velkém Beranově a zpět bude VŽDY projíždět ze sil. II/602 obcí Malý Beranov po sil. III/0024 a MK, zpět na sil. II/602 a dále po trase do Velkého Beranova, nebo bude ukončena v Malém Beranově. Vozidla nezpůsobilá jízdy po dálnici: Vozidla, která pro svůj konstrukční, nebo technický stav nejsou schopna jízdy po objízdné trase po dálnici D1 budou projíždět ze sil. II/602 za obcí Velký Beranov - VLEVO obcí Malý Beranov po MK a sil. III/0024 zpět na sil. II/602 u Helenína. Vozidla svozu komunálního odpadu nezpůsobilá jízdy po dálnici budou vedena také objížďkou obcí Malý Beranov odpovědná osoba na SMJ s.r.o. p. Pokorný tel.č.: 608666410. Průjezd Obcí Malý Beranov: Bude umožněn jen vozidlům „VLOD, MHD, vozidlům svozu komunálního odpadu SMJ s.r.o. a svozu mléka BODOS, a dopravní obsluze obce Malý Beranov“. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici II/602 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč, tel. 568 606 605 ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166, www.zdar.cz Vozidla VLOD budou uzavírkou dotčena: Vozidla VLOD budou VŽDY projíždět ze sil. II/602 obcí Malý Beranov po sil. III/0024 a MK, zpět na sil. II/602 a dále po své trase. Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy: Dopravní obsluha zastávky „Jihlava„Hradební", „JihIava„Brněnský kopec", „Jihlava,,Na Člunku", „Jihlava„Helenín", „Jihlava„Helenín zast." bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Jihlava„aut.nádr.". Dopravní obsluha zastávky „Velký Beranov„Nové Domky" bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Velký Beranov". Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. , Práce budou provedeny pouze v jednom dni, ostatní dny rezerva pro nepřízeň počasí, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/komunikace, v katastru obce Velký Beranov - silnice I/38, v katastru obce Rančířov, okr. Jihlava, Objízdná trasa pro veškerá vozidla splňující podmínku jízdy po dálnici, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - silnice II/komunikace, v katastru obce Velký Beranov, okr. Jihlava, přes: komunikace (Nové Domky), Objízdná trasa pro VLOD, MHD, BODOS, SMJ svoz komunálního odpadu, vozidel nesplňující podmínky jízdy po dálnici a dopravní obsluhy. , Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 10:01

silnice II/602, Malý Beranov - Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.10.2020 00:00 Do 19.10.2020 23:59, uzavírka úseku silnice II/602 s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy a sil. III/0024 a místních komunikacích obce Malý Beranov. Termín uzavírky: od 17. 10. 2020 do 19. 10. 2020 (pouze na jeden den) ostatní pro nepřízeň počasí, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 08:54

silnice II/602, Malý Beranov - Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.10.2020 00:00 Do 17.10.2020 23:59, uzavírka úseku silnice II/602 s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy a sil. III/0024 a místních komunikacích obce Malý Beranov. v případě nepříznivého počasí se úplná uzavírka může posunout na 18.10. nebo 19.10., Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 00:00

uzavírka úseku silnice II/602 s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy a sil. III/0024 a místních komunikacích obce Malý Beranov; v případě nepříznivého počasí se úplná uzavírka může posunout na 18.10. nebo 19.10.

stop
Poslední info 21:05

silnice II/602, Malý Beranov - Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.10.2020 00:00 Do 18.10.2020 06:00, uzavírka úseku silnice II/602 s objížďkou po sil. II/353, dálnici D1 a sil. I/38 obchvat města Jihlavy a sil. III/0024 a místních komunikacích obce Malý Beranov.

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod