11.09.2020 11:50

11.09.2020 11:50

pin_drop

Luhačovice

Luhačovice
Zlínský kraj okres Zlín
Silnice č. Zlínský kraj Zlín
Práce na silnici Dopravní uzavírky a omezení
Práce na silnici Dopravní uzavírky a omezení
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno stavební práce

Skutečný čas

access_time 00:00 - 23:59

date_range 14.09.2020 - 30.11.2020

play_arrow
První informace 11:50

V obci Luhačovice(okres Zlín) ulice: Hrazanská, silnice: místní komunikace, Od 14.09.2020 00:00, Do 30.11.2020 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci II. třídy – ul. Hrazanská, v místě (úseku): dle situace DZ, kterou vypracovala společnost NVB LINE, s. r. o., IČ: 26979675, vypracoval: Zimák, kontroloval: Janata, datum: 29.08.2020, č. v.: ZK-20-0833 – Situace do ukončení stavby na ul. Nádraží část 1 – 7, Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7, 8. část + Technická zpráva - v úseku od křižovatky u domu č. p. 613 po křižovatku s ul. Družstevní v obci (k. ú.): Luhačovice z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, DN 100, 85, 60 – ulice Hrazanská“ způsobem: vyloučení silničního provozu vozidel mimo vozidel stavby, stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky výše uvedené místní komunikace, která bude rozdělena na 8 jednotlivých pracovních úseků, na kterých budou postupně realizovány stavební práce formou úplné uzavírky vždy daného příslušného úseku komunikace - první úsek úplné uzavírky začíná u domu č. p. 613 a končí za křižovatkou s místní komunikací na ul. Slunná, další úseky budou postupně plynule navazovat směrem ke křižovatce s ul. Družstevní - komunikace pro pěší nebudou touto stavbou dotčeny a přístup k sousedním nemovitostem a jednotlivým objektům zůstane zachován - pro vozidla bude zřízena a vyznačena objízdná trasa v termínu: 1. – 5. část: 14.09.2020 – 26.10.2020 6. – 8. část: 26.10.2020 – 30.11.2020 a částečná uzavírka provozu na místní komunikaci II. třídy – ul. Družstevní, v místě (úseku): dle situace DZ, kterou vypracovala společnost NVB LINE, s. r. o., IČ: 26979675, vypracoval: Zimák, kontroloval: Janata, datum: 29.08.2020, č. v.: ZK-20-0833 – Situace do ukončení stavby na ul. Nádraží část 7, Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 7 a 8 + Technická zpráva - v prostoru křižovatky ul. Hrazanská a ul. Družstevní v obci (k. ú.): Luhačovice z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, DN 100, 85, 60 – ulice Hrazanská“ způsobem: částečná uzavírka bude probíhat formou pracovního místa zřízeného na komunikaci s délkou max. 20 m a se zachováním průjezdné šířky min. 2,75 m - komunikace pro pěší nebudou touto stavbou dotčeny a přístup k sousedním nemovitostem a jednotlivým objektům zůstane zachován v termínu: 7. – 8. část: 26.10.2020 – 30.11.2020 po dobu úplné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je nařízena objížďka a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice. objížďka je obousměrná b) pro vozidla do 3,5 t po místních komunikacích ul. Slunná, ul. Újezda, ul. Kamenná, ul. Lesní, ul. Nádražní, ul. U Šťávnice a ul. Hrazanská a po silnici II/492 na ul. Masarykova v k. ú. Luhačovice. objížďka je obousměrná c) po ukončení souběžné stavby na ul. Nádražní bude pro vozidla do 3,5 t využita místní komunikace na ul. Nádražní – podrobněji viz příloha č. v.: ZK-20-0833 – Situace do ukončení stavby na ul. Nádraží část 1 – 7, Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7 , Objížďka - obousměrná: V obci Ludkovice(okres Zlín), silnice: místní komunikace, V obci Luhačovice(okres Zlín) ulice: Družstevní, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Masarykova, Pod Kamennou, Slunná, U Šťávnice, Újezda, silnice: místní komunikace, V obci Pozlovice(okres Zlín) ulice: Hlavní, Leoše Janáčka, Ludkovická, silnice: místní komunikace, a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice. objížďka je obousměrná b) pro vozidla do 3,5 t po místních komunikacích ul. Slunná, ul. Újezda, ul. Kamenná, ul. Lesní, ul. Nádražní, ul. U Šťávnice a ul. Hrazanská a po silnici II/492 na ul. Masarykova v k. ú. Luhačovice. objížďka je obousměrná c) po ukončení souběžné stavby na ul. Nádražní bude pro vozidla do 3,5 t využita místní komunikace na ul. Nádražní – podrobněji viz příloha č. v.: ZK-20-0833 – Situace do ukončení stavby na ul. Nádraží část 1 – 7, Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7 , Vydal: Městský úřad Luhačovice.

attach_file
aktualizováno 12:03

V obci Luhačovice(okres Zlín) ulice: Hrazanská, silnice: místní komunikace, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2020 00:00 Do 30.11.2020 23:59, z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, Objížďka - obousměrná: a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice. b) pro vozidla do 3,5 t po místních komunikacích ul. Slunná, ul. Újezda, ul. Kamenná, ul. Lesní, ul. Nádražní, ul. U Šťávnice a ul. Hrazanská a po silnici II/492 na ul. Masarykova v k. ú. Luhačovice. objížďka je obousměrná. c) po ukončení souběžné stavby na ul. Nádražní bude pro vozidla do 3,5 t využita místní komunikace na ul. Nádražní , Vydal: Městský úřad Luhačovice.

attach_file
aktualizováno 14:18

místní komunikace Hrazanská v obci Luhačovice (okres Zlín), uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2020 08:00 Do 30.11.2020 23:59, z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, Objížďka - obousměrná: a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice.

attach_file
aktualizováno 07:56

místní komunikace Hrazanská v obci Luhačovice (okres Zlín), uzavřeno, stavební práce, Od 15.09.2020 08:00 Do 30.11.2020 23:59, z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, Objížďka - obousměrná: a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice.

attach_file
aktualizováno 08:00

z důvodu: provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu

stop
Poslední info 08:18

ulice Hrazanská, Luhačovice, okr. Zlín, uzavřeno, stavební práce, Od 15.09.2020 08:00 Do 30.11.2020 23:59, provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, Objížďka - obousměrná: a) pro vozidla nad 3,5 t po okolních místních komunikacích ul. Hrazanská, ul. Družstevní a dále po silnici II/492 na ul. Masarykova a po silnici III/4922 ul. Leoše Janáčka v k. ú. Luhačovice a po místní komunikaci na ul. Ludkovická a po silnici III/4922 na ul. Hlavní v k. ú. Pozlovice.

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod