Karlovarský kraj 10.06.2021

Karlovarský kraj 10.06.2021

13 událostí v kraji

z toho nehody 3

ostatní dopravní omezení 10

Vyhledat událost

Datum

place place
Dolní Žandov na silnici č. 21

okres Cheb Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 14:52 attach_file aktualizace 3

Od 10.6.2021 14:05 do 16:10; na silnici 21 u obce Dolní Žandov okres Cheb; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Traktor x OA, bez zranění osob, na místě HZS a PČR.

Nabourali Vás?

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Vaše odškodnění z pojistky viníka

star Nahlášení na pojišťovnu

priority_high Škoda se řeší ihned

place place
Karlovy Vary

okres Karlovy Vary Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 14:36 attach_file aktualizace 3

místní komunikace v katastru obce Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, výjezd neprůjezdný, Od 14.06.2021 00:00 Do 20.09.2021 23:59, ulice Horova - Varšavská; Během 1. etapy bude účastníkům silničního provozu ve směru od ulice Bulharská a nábř. Osvobození umožněn vjezd pouze do ulice Jugoslávská. Ve směru od světelné křižovatky ulice Horova bude umožněn vjezd pouze na komunikaci Varšavské směrem ke komunikaci T. G. Masaryka. Ve spodní části pěší zóny komunikace T. G. Masaryka bude obousměrný provoz. Vjezd do pěší zóny komunikace Zeyerovy bude uzavřen. Omezení se netýká veřejné linkové dopravy vozidel stavby, kterým je umožněn obousměrný provoz. Držitelům parkovacích karet vydaných do oblasti Jugoslávská, Varšavská, Bulharská, Horova bude mimo zachovaná parkovací místa na komunikaci Varšavská umožněno na základě přechodného dopravního značení parkování na parkovišti nábřeží J. Palacha a na úseku místní komunikace s parkovacím automatem na nábřeží J. Palacha., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

star zvýšená pozornost

star ovlivňuje oba směry

place place
Nové Sedlo na dálnici D6

okres Sokolov Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 13:06 attach_file aktualizace 2

Od 10.6.2021 12:50 do 13:55; D6 - 137.1km na trase Dvory - Cheb; Pozor! Předmět na vozovce; Kus plastu na vozovce, na místo jede PČR.

star zvýšená pozornost

place place
Karlovy Vary

okres Karlovy Vary Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 10:47 attach_file aktualizace 3

místní komunikace v obci Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Od 14.06.2021 00:00 Do 25.11.2021 23:59, Na nábřeží Jana Palacha, na parkoviště se závorou a na úseku místní komunikace s parkovacím automatem budou zakryty dopravní značky I P 13c P reservé a bude osazeno; IP12 P reservé + E 13 s textem „Držitelé parkovacích karet Jugoslávská, Bulharská, Varšavská, Horova“ , Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

place place
Cheb na silnici č. 21226

okres Cheb Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 10:22 attach_file aktualizace 5

silnice III/21226 (ulice Tršnická), Cheb, okr. Cheb, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.06.2021 08:00 Do 30.06.2021 23:59, Částečná uzavírka na silnici III/21226 v k.ú. Hradiště u Chebu, v km provozního staničení cca 1,805 – 1,875, provoz v úseku od železničního přejezdu směrem do křižovatky se silnicí III/21227 bude řízen přenosným světelným signalizačním zařízením, , Vydal: Městský úřad Cheb

star ovlivňuje oba směry

place place
Mnichov na silnici č. 230

okres Cheb Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 10:00 attach_file aktualizace 2

Od 10.6.2021 09:55 do 10:55; na silnici 230 u obce Mnichov okres Cheb; nehoda; zvěř na vozovce; Srážka NA se zvěří.

place place
Nové Sedlo na dálnici D6

okres Sokolov Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 09:49 attach_file aktualizace 5

Od 10.6.2021 07:45 do 10:00; D6 - 136.8km na trase Dvory - Cheb; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; OA x svodidla, bez zranění, na místě PČR.

star ovlivňuje oba směry

place place
Dolní Žandov na silnici č. 21

okres Cheb Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 09:23 attach_file aktualizace 5

silnice I/21, v katastru obce Dolní Žandov, okr. Cheb, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.06.2021 08:00 Do 30.11.2021 23:59, Částečná uzavírka na silnici I/21 u obce Dolní Žandov z důvodu stavebních prací u první křižovatky na silnici I/21 ve směru Mariánské Lázně - Cheb pro vybudování odbočovacího pruhu a stávajícího nájezdu od Dolního Žandova s názvem stavby: „I/21 Dolní Žandov“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude během stavby silniční doprava vedena za pomoci svislého dopravního značení obousměrně , Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje

star ovlivňuje oba směry

place place
Cheb na silnici č. 2149

okres Cheb Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 08:45 attach_file aktualizace 3

silnice III/2149 (ulice Vrázova), Cheb, okr. Cheb, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 13.06.2021 00:00 Do 28.07.2021 23:59, Částečná uzavírka provozu na části silnice III/2149 realizovaná v šesti na sebe navazujících etapách (fáze 0 - 5) z důvodu realizace stavby „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I.etapa“,, Vydal: Městský úřad Cheb

star ovlivňuje oba směry

place place
Ostrov na silnici č. 25

okres Karlovy Vary Karlovarský kraj refresh 10.06.2021 08:04 attach_file aktualizace 9

silnice I/25, Ostrov, okr. Karlovy Vary, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 30.06.2021 10:00 Do 30.11.2021 23:59, Částečná uzavírka provozu na silnici I/25 v obci Ostrov místní část Horní Žďár z důvodu realizace stavby „I/25 oprava mostu ev.č. 25-002 Horní Žďár". Objížďka se nenařizuje, rekonstrukce mostu bude probíhat po polovinách, I. etapa ve směru Ostrov – Jáchymov, II. etapa ve směru Jáchymov – Ostrov. Provoz bude veden kyvadlově po neuzavřeném úseku silnice o minimální šíři 2,75 m, řízen světelným signalizačním zařízením a v případě potřeby krátkodobě řízen pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků zhotovitele., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje

star ovlivňuje oba směry

Vyhledat událost

Datum