09.04.2020 09:35

09.04.2020 09:35

pin_drop

Tisem Maršovice Neveklov

Tisem Maršovice Neveklov
Silnice č. 114 Středočeský kraj okres Benešov
Silnice č. 114 Středočeský kraj Benešov
Dopravní uzavírky a omezení
Dopravní uzavírky a omezení
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno oprava povrchu vozovky

Skutečný čas

access_time 00:00 - 15:26

date_range 14.04.2020 - 17.08.2020

play_arrow
První informace 09:35

Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 114, na pozemku parcel. č. 956 v katastrálním území Tisem, na pozemku parcel. č. 1476 v katastrálním území Neštětice, na pozemku parcel. č. 1821 v katastrálním území Zahrádka u Benešova a na pozemku parcel. č. 1276 v katastrálním území Neveklov, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“, z důvodu zajištění akce „II/114 Neveklov - I/3 (část 1) - rekonstrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III. třídy č. 11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov. Celková délka úseku uzavírky je cca do 5200 m. Autobusová doprava: Linka PID 454 bude vedena odklonem po silnicích III. třídy č. 11455 a III. třídy č. 11434. Zastávka „Maršovice,Zaječice,Rozc.“ a „Neveklov,Doloplazy,Rozc.“ budou zrušeny. Zastávka „Tisem“ bude přemístěna na silnici III. třídy č. 11455 před č.p. 75 a vstřícně ke stanovišti kontejnerů., Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III. třídy č. 11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov

silnice II/114, Tisem - Neveklov, okr. Benešov, Od 14.04.2020 00:00, Do 01.09.2020 23:59, Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 114, na pozemku parcel. č. 956 v katastrálním území Tisem, na pozemku parcel. č. 1476 v katastrálním území Neštětice, na pozemku parcel. č. 1821 v katastrálním území Zahrádka u Benešova a na pozemku parcel. č. 1276 v katastrálním území Neveklov, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“, z důvodu zajištění akce „II/114 Neveklov - I/3 (část 1) - rekonstrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III. třídy č. 11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov. Celková délka úseku uzavírky je cca do 5200 m. Autobusová doprava: Linka PID 454 bude vedena odklonem po silnicích III. třídy č. 11455 a III. třídy č. 11434. Zastávka „Maršovice,Zaječice,Rozc.“ a „Neveklov,Doloplazy,Rozc.“ budou zrušeny. Zastávka „Tisem“ bude přemístěna na silnici III. třídy č. 11455 před č.p. 75 a vstřícně ke stanovišti kontejnerů. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III. třídy č. 11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov, Objížďka - jednosměrná: silnice I/3, Bystřice - silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU I/3 - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí od sjezdu ze silnice I. třídy č. 3 u Bystřice, dále po sil. III. třídy č. 11437 přes obce Nesvačily a Dlouhá Lhota až do Neveklova. Objížďka - jednosměrná: silnice III/11434 (ulice náměstí Jana Heřmana), Neveklov - silnice I/3, Benešov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR I/3: Trasa vedoucí z Neveklova po sil. III. třídy č. 11434 přes obce Přibyšice a Vatěkov, podél areálu Konopiště až k nájezdu na silnici I. třídy č. 3. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11455, Tisem - ulice náměstí Jana Heřmana, Neveklov, okr. Benešov, přes: silnice III/11434 (Přibyšice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU TISEM - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí z obce Tisem po silnici III. třídy č. 11455 do obce Přibyšice, zde s nájezdem vlevo na silnici III. třídy č. 11434 a po ní až do Neveklova. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov - silnice II/114, Tisem, okr. Benešov, přes: Dlouhá Lhota, silnice III/11456 (Tvoršovice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR TISEM: Trasa vedoucí z Neveklova po siln. III. třídy č. 11437 přes obec Dlouhá Lhota, se sjezdem cca 0,5 km před obcí Nesvačily vlevo na sil. III. třídy č. 11455, dále přes obec Přibyšice až k nájezdu na siln. II. třídy č. 114, dále pokračující vlevo po této silnici až do obce Tisem. , Vydal: Městský úřad Benešov.

attach_file
aktualizováno 10:27

silnice II/114, Tisem - Neveklov, okr. Benešov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.04.2020 08:00 Do 01.09.2020 23:59, Úplná uzavírka silnice II/ 114, Tisem - Neveklov, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“, z důvodu zajištění akce „II/114 Neveklov - I/3 (část 1) - rekonstrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III/11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov. Celková délka úseku uzavírky je cca do 5200 m. , Objížďka - jednosměrná: silnice I/3, Bystřice - silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU I/3 - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí od sjezdu ze silnice I/3 u Bystřice, dále po sil. III/11437 přes obce Nesvačily a Dlouhá Lhota až do Neveklova., Objížďka - jednosměrná: silnice III/11434 (ulice náměstí Jana Heřmana), Neveklov - silnice I/3, Benešov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR I/3: Trasa vedoucí z Neveklova po sil. III/11434 přes obce Přibyšice a Vatěkov, podél areálu Konopiště až k nájezdu na silnici I/ 3. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11455, Tisem - ulice náměstí Jana Heřmana, Neveklov, okr. Benešov, přes: silnice III/11434 (Přibyšice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU TISEM - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí z obce Tisem po silnici III/11455 do obce Přibyšice, zde s nájezdem vlevo na silnici III/11434 a po ní až do Neveklova. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov - silnice II/114, Tisem, okr. Benešov, přes: Dlouhá Lhota, silnice III/11456 (Tvoršovice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR TISEM: Trasa vedoucí z Neveklova po siln. III/11437 přes obec Dlouhá Lhota, se sjezdem cca 0,5 km před obcí Nesvačily vlevo na sil. III/11455, dále přes obec Přibyšice až k nájezdu na siln. II/ 114, dále pokračující vlevo po této silnici až do obce Tisem. , Vydal: Městský úřad Benešov.

attach_file
aktualizováno 08:00

silnice II/114, Tisem - Neveklov, okr. Benešov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.04.2020 08:00 Do 01.09.2020 23:59, Úplná uzavírka silnice II/ 114, Tisem - Neveklov, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“, z důvodu zajištění akce „II/114 Neveklov - I/3 (část 1) - rekonstrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III/11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov. Celková délka úseku uzavírky je cca do 5200 m. , Objížďka - jednosměrná: silnice I/3, Bystřice - silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU I/3 - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí od sjezdu ze silnice I/3 u Bystřice, dále po sil. III/11437 přes obce Nesvačily a Dlouhá Lhota až do Neveklova., Objížďka - jednosměrná: silnice III/11434 (ulice náměstí Jana Heřmana), Neveklov - silnice I/3, Benešov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR I/3: Trasa vedoucí z Neveklova po sil. III/11434 přes obce Přibyšice a Vatěkov, podél areálu Konopiště až k nájezdu na silnici I/ 3. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11455, Tisem - ulice náměstí Jana Heřmana, Neveklov, okr. Benešov, přes: silnice III/11434 (Přibyšice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU TISEM - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí z obce Tisem po silnici III/11455 do obce Přibyšice, zde s nájezdem vlevo na silnici III/11434 a po ní až do Neveklova. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov - silnice II/114, Tisem, okr. Benešov, přes: Dlouhá Lhota, silnice III/11456 (Tvoršovice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR TISEM: Trasa vedoucí z Neveklova po siln. III/11437 přes obec Dlouhá Lhota, se sjezdem cca 0,5 km před obcí Nesvačily vlevo na sil. III/11455, dále přes obec Přibyšice až k nájezdu na siln. II/ 114, dále pokračující vlevo po této silnici až do obce Tisem. , Vydal: Městský úřad Benešov

stop
Poslední info 15:16

silnice II/114, Tisem - Neveklov, okr. Benešov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.04.2020 08:00 Do 01.09.2020 23:59, Úplná uzavírka silnice II/ 114, Tisem - Neveklov, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“, z důvodu zajištění akce „II/114 Neveklov - I/3 (část 1) - rekonstrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054“. Uzavírka začíná v obci Tisem, u křižovatky se silnicí III/11455 (vedoucí na obec Přibyšice) a končí na začátku obce Neveklov. Celková délka úseku uzavírky je cca do 5200 m. , Objížďka - jednosměrná: silnice I/3, Bystřice - silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU I/3 - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí od sjezdu ze silnice I/3 u Bystřice, dále po sil. III/11437 přes obce Nesvačily a Dlouhá Lhota až do Neveklova., Objížďka - jednosměrná: silnice III/11434 (ulice náměstí Jana Heřmana), Neveklov - silnice I/3, Benešov, okr. Benešov, OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR I/3: Trasa vedoucí z Neveklova po sil. III/11434 přes obce Přibyšice a Vatěkov, podél areálu Konopiště až k nájezdu na silnici I/ 3. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11455, Tisem - ulice náměstí Jana Heřmana, Neveklov, okr. Benešov, přes: silnice III/11434 (Přibyšice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU TISEM - SMĚR NEVEKLOV: Trasa vedoucí z obce Tisem po silnici III/11455 do obce Přibyšice, zde s nájezdem vlevo na silnici III/11434 a po ní až do Neveklova. , Objížďka - jednosměrná: silnice III/11437 (ulice Táborská), Neveklov - silnice II/114, Tisem, okr. Benešov, přes: Dlouhá Lhota, silnice III/11456 (Tvoršovice), OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV - SMĚR TISEM: Trasa vedoucí z Neveklova po siln. III/11437 přes obec Dlouhá Lhota, se sjezdem cca 0,5 km před obcí Nesvačily vlevo na sil. III/11455, dále přes obec Přibyšice až k nájezdu na siln. II/ 114, dále pokračující vlevo po této silnici až do obce Tisem. , Vydal: Městský úřad Benešov

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod