03.02.2020 11:05

03.02.2020 11:05

pin_drop

Jihlava Velký Beranov

Jihlava Velký Beranov
Kraj Vysočina okres Jihlava
Silnice č. Kraj Vysočina Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení
Dopravní uzavírky a omezení
Historie

star ovlivněny oba směry

star zvýšení pozornosti

star dlouhodobá událost

star doporučena objížďka

uzavřeno, práce na silnici

Skutečný čas

access_time 00:00 - 23:59

date_range 17.02.2020 - 31.10.2020

play_arrow
První informace 11:05

komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky - v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, přes: Jihlava, Od 17.02.2020 00:00, Do 31.10.2020 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku a částečnou uzavírku úseku silnice II/602 - s objížďkou po dálnici D1 a I/38 obchvat města Jihlavy, dále MK ul. Hůlova a spojka Henčov – sil. II/602 a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad „12t“ s využitím dálnice D1 a sil. I/38 z důvodu dokončení stavby obchvatu obce Velký Beranov a opravu souvisejícího mostního objektu Hůlova a spojky do Henčova s využitím MK a sil. II. a III. tř. takto: Termín uzavírky pro NA nad 12t: silnice II/602 - s objížďkou po dálnici D1 a I/38 obchvat města Jihlavy od 17. 2. 2020. do 31. 10. 2020 a uzavírky a částečné uzavírky v úseku sil. II/602 km 77,540 – 78,195: ETAPA I: budování mostního provizoria (částečná uzavírka)v termínu 17.2.2020 – 22.3.2020 ETAPA II: užití mostního provizoria (úplná uzavírka) v termínu 23.3.2020 – 13.9.2020 ETAPA III: provoz převeden po nové mimoúrovňové komunikaci (částečná uzavírka) v termínu 14.9.2020 – 31.10.2020 a uzavírky MK v úseku mostního objektu ul. Hůlova: v termínu 17.2.2020 – 31.10.2020 a uzavírky MK v úseku spojky Henčov – sil. II/602: v termínu 17.2.2020 – 31.10.2020 Uzavřený úsek silnice: v úseku sil. II/602 km 77,540 – 78,195 a MK ul. Hůlova a MK spojky Henčov – sil. II/602 Délka uzavírky: sil. II/602 cca 0,650 km, MK cca 0,500 km Obousměrná objížďková trasa pro nákladní vozidla nad „12t“ „splňující podmínky provozu na dálnici“ po dálnici D1 a dále po sil. I/38 (obchvat města Jihlavy) MIMO: vozidel STAVBY, KSÚSV (zimní údržba), BODOS (svoz mléka) a SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU (na skládku Henčov) bude vedena takto: z křiž. sil. II/602 a II/353: po sil. II/353 – dálniční EXIT 119 – VLEVO nájezd na dálnici D1 směr Praha – sjezd z dálnice D1 na EXITU 112 Jihlava – VLEVO po sil. I/38 dálniční přivaděč – obchvat města Jihlavy výjezd na Znojmo a zpět. Délka objízdné trasy 20,5 km. Objízdnou trasu po dálnice D1 mezi EXITY 112 a 119 je možné ve smyslu §20a zákona 13/1997 Sb. užít po dobu nařízené objížďky „nákladními vozidly nad 12t“ bez zpoplatnění !!! Stavebně zaslepená MK ze sil. II/602 do místní části Henčov: bude vyznačena jednosměrně po stávající objízdné trase po sil. II/602 směr Jihlava - VPRAVO v Jihlavě po MK ul. Okružní – VPRAVO ul. Havlíčkova, Polenská, VPRAVO místní část Henčov. Délka objízdné trasy 7,8 km. Opravovaná MK (mostní objekt) ul. Hůlova: objízdná trasa bude vyznačena jednosměrně po přilehlé sil. III/0024 směr Malý Beranov – po 500 m VLEVO po MK na ul. Hůlova (Holův mlýn). Délka objízdné trasy 1,1 km. Městská hromadná doprava nebude uzavírkou dotčena: MHD BUS bude VŽDY projíždět stavbou po mostním provizoriu bez omezení. Veřejná linková doprava (VLOD) nebude uzavírkou dotčena: Po silnici II/602 ve výše uvedeném úseku budou vozidla VLOD VŽDY projíždět stavbou po mostním provizoriu bez omezení. Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli. , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/602 - místní komunikace, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Polenská, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 13:21

komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky - v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, přes: Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.02.2020 00:00 Do 31.10.2020 23:59, uzavírka místní komunikace v úseku spojky Henčov – sil. II/602, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/602 - místní komunikace, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Polenská, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 13:23

místní komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.02.2020 00:00 Do 31.10.2020 23:59, uzavírka místní komunikace v úseku spojky Henčov – sil. II/602, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Polenská, Vydal: Magistrát města Jihlavy.

attach_file
aktualizováno 08:17

uzavírka místní komunikace v úseku spojky Henčov – sil. II/602

attach_file
aktualizováno 13:56

místní komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.02.2020 00:00 Do 31.10.2020 23:59, uzavírka místní komunikace v úseku spojky Henčov – sil. II/602, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Polenská, Vydal: Magistrát města Jihlavy

stop
Poslední info 00:00

místní komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.02.2020 00:00 Do 31.10.2020 23:59, uzavírka místní komunikace v úseku spojky Henčov – sil. II/602, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Polenská, Vydal: Magistrát města Jihlavy

phone_forwarded phone_forwarded

775 113 801

Volejte 775 113 801

Hlášení a rychlé řešení škod