Dopravní právo

Dopravní nehody a provoz na silnicích upravuje řada zákonů, vyhlášky a různé právní normy. Nemusíte nikde bloudit, zde naleznete právo upravující dané téma na jednom místě, v plném znění.

Zákony:

  • 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
  • 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, tzv. Přestupkový zákon
  • 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • 480/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů