Označené ‘statistika’

Dopravní nehody v únoru 2011

Během ledna a února šetřila policie 10 453 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 93 osob usmrceno, 330 osob těžce zraněno a 2 474 osob zraněno lehce. Odhadnutá škoda 649,75 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 vzrostl počet usmrcených o 24 osob, tj. o 34,8%, počet těžce zraněných o 63 osob, tj. o 23,6%, lehce zraněných o 192, tj. o 8,4%. Naopak zlepšení nastalo v kategorii počet nehod o 659 méně, tj. o -5,9% a odhad hmotné škody o 60,7 mil. Kč méně, tj. o -8,5%.

Za první dva letošní měsíce se jedná o nejnižší počet nehod v dopravě od roku 1990. Nejvíce nehod bylo v roce 1999, a to 37 782.

Zajímavé je, že počet nehod se zvýšil téměř u 38% měsíčně sledovaných ukazatelů. K největšímu absolutnímu nárůstu (oproti lednu/únoru 2010) došlo u nehod na suchém povrchu vozovky (o 1 958 nehod, tj. o 92,18%), následují nehody končící srážkou s pevnou překážkou (o 453, tj. o 18,4%), více bylo i nehod zaviněných zvířaty (o 151, tj. o 47,2%).

Naopak méně dopravních nehod bylo u 59% měsíčně sledovaných položek. Největší absolutní snížení nastalo u nehod končících srážkou jedoucích vozidel (o 1 132 nehod, tj. o 25,4%), na vozovce pokryté souvislou sněhovou vrstvou bylo o 1 043 nehod méně (tj. o 75,5%).

Hlavní příčiny dopravních nehod motorových vozidel:
1. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 2 170
2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 627
3. nesprávné otáčení nebo couvání 770
4. jiný druh nesprávné jízdy 740
5. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 534
6. nezvládnutí řízení vozidla 490
7. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 445
8. nedání přednosti v jízdě 367
9. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 323
10. vjetí do protisměru 313

Dopravní nehody 2010, statistiky hlásí více nehod, méně mrtvých

Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že do listopadu 2010 se na silnicích v Česku stalo více nehod než ve stejném období 2009. Počet mrtvých, těžce a lehce zraněných i celkové škody však klesají.

Škody při letošních nehodách se odhadují na 4,48 miliardy korun. tedy asi o 56 milionů korun méně, než loni.

Za prvních 11 měsíců vyšetřováno 68.747 nehod – o 876 více než ve stejném období loni.

Počet mrtvých meziročně klesl na 711 – pokles o 56.

Počet těžce zraněných 2655 – pokles o 607.

Počet lehce zraněných lidí 20.099 – pokles o 1712.

Policie do listopadu uložila pokuty asi za 501.000 přestupků, tedy zhruba o 20.000 více než v roce 2009.

Policisté vyšetřovali 4671 havárií, které způsobili řidiči pod vlivem alkoholu, to je pokles o 594. V roce 2010 při těchto nehodách zemřelo 100 lidí, tedy meziročně o 18 méně. Při nehodách pod vlivem alkoholu se zranilo 2172 lidí, pokles o 287.

V letošním roce je počet dopravních nehod od roku 1990 druhý nejnižší. Nejnižší je počet mrtvých i těžce a lehce zraněných.

zdroj: Internet