Označené ‘euroformulář’

Postup při dopravni nehode v zahraničí

Cestujete-li autem do zahraničí, mohou se hodit základní informace, jak postupovat v případě dopravní nehody.

Než vyjedete, zkontrolujte si, zda v zemích kam cestujete, platí vaše povinné ručení tzv. územní platnost. Toto je uvedeno ve vaší smlouvě o povinném ručení, a také na zelené kartě. Zelenou kartu mějte vždy sebou.

Ve většině zemí Evropy platí stejná pravidla jako v Čechách. Povinnost volat policii platí většinou jen u nehod s větší škodou na majetku, ale pozor, volejte policii vždy, byť při sebemenším zranění během nehody. Vyjímkou je Černá Hora a Rumunsko. Zde musí být policii nahlášena jakákoliv dopravní nehoda.

Doporučujeme při dopravní nehodě v zahraničí nespoléhat na ústní domluvu mezi účastníky. Byť to není povinnost, doporučujeme nehodu vždy ohlásit policii, protože pro domorodce není nic snazšího, než po vašem odjezdu vše popřít a na váš účet nárokovat vyšší pojistné plnění. Pokud je nehoda Policií šetřena, podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něj v českém jazyce vepište své stanovisko.

Pokud policie nehodu nebude prošetřovat, vyplňte s druhým účastníkem formulář Záznam o dopravní nehodě (tzv Euroformulář). Máte-li možnost, vyfotografujte místo nehody, poškozené vozidlo, všechny ostatní způsobené škody a celkovou situaci.

Je důležité věnovat zápisu do Eroformuláře, více pozornosti a vyplnit čitelně údaje kompletně ve všech tázaných bodech. Po sepsání by z něj mělo jednoznačně vyplývat, kdo je z účastníků dopravní nehody viník a kdo poškozený. Formulář musí také oba účastníci nehody podepsat.

Zde najdete podrobný návod, jak správně vyplnit Euroformulář.