Dopravni info

Postup při dopravni nehode v zahraničí

Cestujete-li autem do zahraničí, mohou se hodit základní informace, jak postupovat v případě dopravní nehody.

Než vyjedete, zkontrolujte si, zda v zemích kam cestujete, platí vaše povinné ručení tzv. územní platnost. Toto je uvedeno ve vaší smlouvě o povinném ručení, a také na zelené kartě. Zelenou kartu mějte vždy sebou.

Ve většině zemí Evropy platí stejná pravidla jako v Čechách. Povinnost volat policii platí většinou jen u nehod s větší škodou na majetku, ale pozor, volejte policii vždy, byť při sebemenším zranění během nehody. Vyjímkou je Černá Hora a Rumunsko. Zde musí být policii nahlášena jakákoliv dopravní nehoda.

Doporučujeme při dopravní nehodě v zahraničí nespoléhat na ústní domluvu mezi účastníky. Byť to není povinnost, doporučujeme nehodu vždy ohlásit policii, protože pro domorodce není nic snazšího, než po vašem odjezdu vše popřít a na váš účet nárokovat vyšší pojistné plnění. Pokud je nehoda Policií šetřena, podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něj v českém jazyce vepište své stanovisko.

Pokud policie nehodu nebude prošetřovat, vyplňte s druhým účastníkem formulář Záznam o dopravní nehodě (tzv Euroformulář). Máte-li možnost, vyfotografujte místo nehody, poškozené vozidlo, všechny ostatní způsobené škody a celkovou situaci.

Je důležité věnovat zápisu do Eroformuláře, více pozornosti a vyplnit čitelně údaje kompletně ve všech tázaných bodech. Po sepsání by z něj mělo jednoznačně vyplývat, kdo je z účastníků dopravní nehody viník a kdo poškozený. Formulář musí také oba účastníci nehody podepsat.

Zde najdete podrobný návod, jak správně vyplnit Euroformulář.

Záznam o dopravní nehode. Jak ho správně vyplnit?

Formulář Záznam o dopravní nehodě je tiskopis, vytvořený dle modelu CEA. Slouží pro záznam skutkového stavu, okolností dopravní nehody a názorů účastníků. Mohou být uvedeny i protichůdné údaje.

Správný postup při vyplnění záznamu o nehodě:

Pro každá dvě zúčastněná vozidla, použijte jednu sadu formulářů. Není podstatné, zda formulář dodá viník nebo poškozený, podstatné jsou podpisy obou účastníků. Vhodná je propisovací tužka. Pozor na to, aby byly čitelné i kopie.

Věnujte pozornost zejména přesnému označení místa střetu, přesné identifikaci účastníků, číslu Zelené karty a co nejpřesnějšímu nákresu dopravní nehody.

Je velmi důležité, aby ze záznamu jasně vyplývalo kdo nehodu zavinil a své zavinění uznal. V případě nejasností, můžete být pojišťovnou odkázáni na občanskoprávní soudní spor, což posune výplatu odškodnění o několik let.

Správné vyplnění ovlivňuje nárok na výplatu škody. Chybným postupem se může poškozený připravit o desetitisíce korun a proto formulář nepodceňujte. Nejste-li si jisti, využijte možnost bezplatné nonstop linky pro pomoc poškozeným 775 113 801. Specialista na problematiku dopravních nehod Vám okamžitě po telefonu a zdarma poradí, jak správně postupovat.

Uveďte doplňující skutečnosti, jako seznam svědků, popř. další okolnosti, které mohou být důležité při uplatnění nároku na náhradu škody na pojišťovnu.

Na konci záznamu o dopravní nehodě je třeba obou podpisů účastníků dopravní nehody. Každý si ponechá jednu část záznamu.