Bodový systém

Bodový systém je zaveden od 1. 7. 2006.  Za způsobený přestupek jsou řidiči přiděleny trestné body. Body jsou zaznamenány v registru řidičů, vedeném obecními úřady.  Stav svého bodového konta zjistíte dotazem na příslušném úřadě. Obecní úřad totiž nemá povinnost informovat řidiče o změně bodového konta. Chce-li řidič znát jeho výši, musí si podat žádost.

Pokud se dopustíte jedním činem více přestupků, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Maximální počet získaných bodů je 12. Po dosažené této mety Vás úřad neprodleně vyzve k odevzdání řidičského průkazu. Pokud se řidiči podaří 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů nezískat žádný další bod, odečtou se mu 4 body z celkového konta. Po dalším roce se odečtou další 4 a po třetích 12 kalendářních měsících se odečtou body zbývající .

Bodové ohodnocení jednotlivých přestupků zjistíte kliknutím sem na přehled Bodový systém.  Body můžete získat buďto na místě (pokud souhlasíte s přestupkem) a nebo ve správním řízení, které se koná následně, pokud svoji vinu na místě odmítnete.

V případě souhlasu s přestupkem vypadá scénář takto: Přestupek > policista uloží pokutu > předá informaci o přestupku úřadu > úřad připíše body do karty řidiče.

V případě nesouhlasu a následného správního řízení takto: Přestupek > policista neuloží pokutu > předá úřadu > úřad zahájí správní řízení > proběhne správní řízení > rozhodnutí > v případě Vaší prohry úřad připíše body do karty řidiče (pokud se dále neodvoláte, viz. níže)

Co je dobré vědět o správním řízení:

  • Vždy je vhodné zúčastnit se správního řízení. Samozřejmě může být přítomen i právní zástupce.
  • Prohrajete-li správní řízení, můžete trest přijmout, nebo se odvolat ke krajskému úřadu.
  • Odvolací lhůta je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
  • V případě odvolání ke krajskému úřadu, rozhodnutí ze správního řízení nevstoupí v platnost, není udělena pokuta, ani trestné body.
  • Proti rozhodnutí krajského úřadu se již nelze odvolat. Je však možné napadnout ho žalobou u soudu.
  • Žaloba nemá odkladný účinek a rozhodnutí krajského úřadu platí. Je možné však požádat o pozastavení jeho rozhodnutí. V takovém případě nemusíte platit pokutu a případně ani odevzdávat řidičský průkaz. Trestné body však zůstanou připsány až do konce soudního sporu.
  • Pokud u soudu prohrajete, trestné body vám zůstávají a v registru řidičů bude uveden trest s datem rozhodnutí krajského úřadu.