Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 08.11.2019

Praha, Hlavní město Praha
Praha, D0, mezi km 59 a 59.2, ve směru D1
práce na údržbě mostu
D0 ve směru Běchovice, mezi 59 a 59.2 km, v termínu od 10. 11. 2019 04:00 do 10. 11. 2019 06:00, údržba a opravy mostů, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-10 04:00:00 do 2019-11-10 06:00:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, D0, mezi km 59.2 a 59, ve směru D10
práce na údržbě mostu
D0 ve směru Chlumecká, mezi 59.2 a 59 km, v termínu od 10. 11. 2019 02:00 do 10. 11. 2019 04:00, údržba a opravy mostů, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-10 02:00:00 do 2019-11-10 04:00:00
Libouchec, Ústecký kraj
Libouchec, D8 - 80.2km na trase Praha - Bílinka; exit na Libouchec
porouchané vozidlo, zdržení
Od 8.11.2019 12:30 do 15:30; D8 - 80.2km na trase Praha - Bílinka; exit na Libouchec; porouchané vozidlo, zdržení
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-08 12:30:00 do 2019-11-08 15:30:00
Skorkov, Kraj Vysočina
Skorkov, D1, mezi km 99.7 a 100.8, ve směru Bohumín – PL
Pozor! Tvoří se kolona vozidel
D1, mezi km 99.7 a 100.8, ve směru Bohumín – PL, Pozor! Tvoří se kolona vozidel, dopravní zácpa, Od 08.11.2019 12:32 Do 08.11.2019 20:00
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-08 12:32:00 do 2019-11-08 20:00:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, D0, mezi km 62.5 a 62.3, ve směru D10
práce na údržbě mostu
D0 ve směru Chlumecká, mezi 62.5 a 62.3 km, v termínu od 09. 11. 2019 23:00 do 10. 11. 2019 02:00, údržba a opravy mostů, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-09 23:00:00 do 2019-11-10 02:00:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, D0, mezi km 62.3 a 62.5, ve směru D1
práce na údržbě mostu
D0 ve směru Běchovice, mezi 62.3 a 62.5 km, v termínu od 09. 11. 2019 20:00 do 09. 11. 2019 23:00, údržba a opravy mostů, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-09 20:00:00 do 2019-11-09 23:00:00
Liberec, Liberecký kraj
Liberec, ulice U Opatrovny, Liberec, okr. Liberec
ulice U Opatrovny, Liberec, okr. Liberec, Od 02.10.2019 00:00, Do 20.10.2019 23:59, Pokládka horkovodního potrubí, Ve zbylé části ulice povolen obousměrný provoz, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dr. Milady Horákové - ulice U Krematoria, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice Na Perštýně, Vydal: Magistrát města Liberec
ovlivněno: (zpráva zrušena)
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-08 12:28:34 do 2019-11-08 13:28:34
Náchod, Královéhradecký kraj
Náchod, v ulici Denisovo nábřeží v obci Náchod
nehoda
Od 8.11.2019 12:25 do 13:25; v ulici Denisovo nábřeží v obci Náchod; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění, únik PHM. Na místo policie a hasiči.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-08 12:25:00 do 2019-11-08 13:25:00
Třinec, Moravskoslezský kraj
Třinec, místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 11.11.2019 00:00, Do 20.12.2019 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 25.10.2019 právnické osoby, kterou je PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560 (dále jen „žadatel“), zastoupena NVB LINE s. r.o, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) povoluje omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 283c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky cca 100 m od domu čp. 297 po dům čp. 696. Termín dopravního omezení: od 11.11.2019 – 20.12.2019 po dobu 14 dnů v uvedeném termínu (zahájení po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu). Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci se povoluje v době provádění opravy povrchu komunikace, investor statutární město Třinec. Objízdná trasa nebyla navržena s ohledem na dopravní význam místní komunikace. Osoba zodpovědná za uzavírku a za realizaci přechodné úpravy provozu: Ing. Roman Slaný, tel.: 604 226 441 , Vydal: Magistrát města Třince
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-11-11 00:00:00 do 2019-12-20 23:59:00