Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 15.04.2019

Tvarožná, Jihomoravský kraj
Tvarožná, D1 - 209-209.5km na trase Říkovice - Praha
nehoda
Od 15.4.2019 09:25 do 11:30; D1 - 209-209.5km na trase Říkovice - Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; neprůjezdný levý jízdní pruh; 2 x OA, bez zranění.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:25:00 do 2019-04-15 11:30:00
Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Mnichovo Hradiště, D10 - 57.3km na trase Turnov - Praha
porouchané vozidlo, očekávejte zdržení
Od 15.4.2019 09:25 do 11:25; D10 - 57.3km na trase Turnov - Praha; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; pro poruchu odstavené vozidlo v PJP - vozidlo po DN označeno SDP čeká se na odtah
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:25:00 do 2019-04-15 11:25:00
Králův Dvůr, Středočeský kraj
Králův Dvůr, D5 - 23.4km na trase Praha - Rozvadov
Pozor! Předmět na vozovce
Od 15.4.2019 09:25 do 10:25; D5 - 23.4km na trase Praha - Rozvadov; Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:25:00 do 2019-04-15 10:25:00
Plzeň, Plzeňský kraj
Plzeň, ulice U Ježíška, Plzeň 2-Slovany, Plzeň
uzavřeno, sportovní akce
ulice U Ježíška, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, Od 20.04.2019 00:00, Do 20.04.2019 23:59, na místní komunikaci III. tř. C2224 Denisovo nábřeží, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku směrem od ulice Pařížská po napojení na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku napojení účelové komunikace vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - oboustranné vyblokování parkovacích míst v úseku od napojení na místní komunikaci III. třídy C2224 Denisovo nábřeží po napojení účelové komunikace vedoucí od bytových domů U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - zobousměrnění vozovky v úseku od ulice U Trati po účelovou komunikaci vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 , Vydal: ÚMO Plzeň 02 Slovany
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-20 00:00:00 do 2019-04-20 23:59:00
Hodonín, Jihomoravský kraj
Hodonín, silnice I/55, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín
práce na údržbě mostu
silnice I/55, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín, Od 22.06.2019 00:00, Do 21.07.2019 23:59, silnice: I/55 Olomouc - Uherské Hradiště – Břeclav - státní hranice v k.ú. Hodonín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský v místě: km cca 112,635 - 112,710 (částečná uzavírka) a km cca 112,480 – 112,930 (úplná uzavírka) aktuálního provozního staničení silnice 1) Druh uzavírky: částečná Popis: jedná se o částečnou uzavírku sil. I/55 (km cca 112,635 – 112,710 provozního staničení sil. I/55) v místě podjezdu ev.č. 55-066 (pod mostem ev. č. 380-020 a v přilehlých úsecích) a dále o uzavírku částí nájezdových a výjezdových ramp – větve mimoúrovňové křižovatky sil. I/55 a II/380. Popis objížďky při částečné uzavírce: Pod mostem ev. č. 380-020 budou vymezeny dva jízdní pruhy minimální šířky 3,0 m (pro oba směry dopravy), provoz bude upraven (i na rampách) dopravním značením dle doložených situací č. 1 a 2 (příloha stanovení dopravního značení). Důvod uzavírky: realizace stavby „II/380 Hodonín, most ev.č. 380-020“ na sil. II/380 Délka uzavírky: cca. 0,075 km Délka objížďky: cca. 0,100 km Termín částečné uzavírky: od 22.06.2019 do 21.07.2019. 2) Druh uzavírky: úplná Popis: jedná se o úplnou uzavírku sil. I/55 (km cca 112,480 – 112,930 provozního staničení sil. I/55) v místě podjezdu ev.č. 55-066 (pod mostem ev. č. 380-020 a v přilehlých úsecích) a dále o uzavírku částí nájezdových a výjezdových ramp – větve mimoúrovňové křižovatky sil. I/55 a II/380. Popis objížďky při úplné uzavírce: Provoz bude v obou směrech dopravy veden po nájezdových a výjezdových rampách (větve mimoúrovňové křižovatky sil. I/55 a II/380) přes sil. II/380 (šikmý přejezd). Provoz bude upraven dopravním značením dle doložených situací č. 3, 4 a 5 (příloha stanovení dopravního značení). Důvod uzavírky: realizace stavby „II/380 Hodonín, most ev.č. 380-020“ na sil. II/380 Délka uzavírky: cca. 0,450 km Délka objížďky: cca. 0,650 km Termín úplné uzavírky: od 22,00 hodin dne 26.04.2019 do 04,00 hodin dne 29.04.2019. V termínu od 22,00 hodin dne 26.04.2019 do 04,00 hodin dne 29.04.2019 bude částečná uzavírka povolená rozhodnutím našeho úřadu ze dne 30.01.2019 pod č.j.: JMK 10016/2019 přerušena úplnou uzavírkou sil. I/55 (osazení nosníku mostu ev.č. 380-020). , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/55, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-06-22 00:00:00 do 2019-07-21 23:59:00
Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Mnichovo Hradiště, D10, km 57, ve směru Praha
nehoda
D10, km 57, ve směru Praha, nehoda, Od 15.04.2019 09:22 Do 15.04.2019 10:22
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:22:00 do 2019-04-15 10:22:00
Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Jablonec nad Nisou, ulice Horní, mezi křižovatkami ulic Jabloňová a U Zahradnictví, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou
práce na silnici
ulice Horní, mezi křižovatkami ulic Jabloňová a U Zahradnictví, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, Od 16.04.2019 00:00, Do 31.05.2019 23:59, Úplná uzavírka MK Horní (od křižovatky s MK Na Palouku po křižovatku s MK U Zahradnictví) z důvodu výstavby splaškové kanalizace. Na část slepé komunikace Horní budou upozornění návěstmi a DZ z obou stran, objízdná trasa nebude samostatně značena. Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-16 00:00:00 do 2019-05-31 23:59:00
Hořešovičky, Středočeský kraj
Hořešovičky, silnice I/7, v katastru obce Hořešovičky - v katastru obce Hořešovice, okr. Kladno
Pozor! Tvoří se kolona vozidel
silnice I/7, v katastru obce Hořešovičky - v katastru obce Hořešovice, okr. Kladno, Pozor! Tvoří se kolona vozidel, zdržení, Od 15.04.2019 09:16 Do 15.04.2019 12:16
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:16:00 do 2019-04-15 12:16:00
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Ostrava, v ulici Dr. Lukášové v obci Ostrava; ul. Dr. Lukášové, za obchodním domem, dříve Hlubiňák
nehoda
Od 15.4.2019 09:15 do 11:20; v ulici Dr. Lukášové v obci Ostrava; ul. Dr. Lukášové, za obchodním domem, dříve Hlubiňák; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Dopravní nehoda 2x os. automobil, bez zranění osob.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-15 09:15:00 do 2019-04-15 11:20:00