Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 14.03.2019

Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Nad lukami, Praha 3
ulice Nad lukami, Praha 3, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.03.2019 00:00 Do 27.03.2019 23:59, Z důvodu stavby NTL plynovodu v ulici Na Balkáně a okolí dojde při 3. a 4. etapě (16.3. - 27.3.2019) k úplné uzavírce komunikace Nad lukami. Při 2a. a 2b. etapě (2.4. - 13.4.2019, resp. 5.4. - 11.4.2019) dojde k částečné uzavírce a to pravého jízdního pruhu komunikace Spojovací v úseku Na Balkáně - U kněžské louky, resp. U kněžské louky - V Třešňovce (tzn. ve směru od Vysočan k ulici Koněvova). Při 2a. etapě (2.4. - 13.4.2019) dojde zároveň i k úplné jednosměrné uzavírce komunikace U kněžské louky v úseku Luční - Spojovací (v uvedeném směru)., Objížďka - jednosměrná: v katastru obce Praha, Na Balkáně, Praha 3 - U kněžské louky, Praha 3 - Spojovací, Praha 9, Vydal: ÚMČ Praha 03
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-16 00:00:00 do 2019-03-27 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Spojovací, Praha 3
práce na inženýrských sítích
ulice Spojovací, Praha 3, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 05.04.2019 00:00 Do 11.04.2019 23:59, Z důvodu stavby NTL plynovodu v ulici Na Balkáně a okolí dojde při 3. a 4. etapě (16.3. - 27.3.2019) k úplné uzavírce komunikace Nad lukami. Při 2a. a 2b. etapě (2.4. - 13.4.2019, resp. 5.4. - 11.4.2019) dojde k částečné uzavírce a to pravého jízdního pruhu komunikace Spojovací v úseku Na Balkáně - U kněžské louky, resp. U kněžské louky - V Třešňovce (tzn. ve směru od Vysočan k ulici Koněvova). Při 2a. etapě (2.4. - 13.4.2019) dojde zároveň i k úplné jednosměrné uzavírce komunikace U kněžské louky v úseku Luční - Spojovací (v uvedeném směru)., Vydal: ÚMČ Praha 03
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-05 00:00:00 do 2019-04-11 23:59:00
Dobruška, Královéhradecký kraj
Dobruška, silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
stavební práce
silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, Od 18.03.2019 00:00, Do 03.07.2019 23:59, částečná uzavírka silnice I/14 v Dobrušce, v místě křižovatky se silnicí II/298 a s místní komunikací ul. Provozská, v silničním km cca 134,1 – 134,2 z důvodu přestavby této průsečné křižovatky na okružní křižovatku – I. etapa Termín uzavírky: 18.03.2019 – 03.07.2019 I. etapa Bude následovat II. etapa v předpokládaném termínu 04.07.2019 – 30.09.2019. Organizace uzavírky: Částečná uzavírka křižovatky a přilehlých úseků silnice I/14, a to západní část – směrem k městu Dobruška. Průjezd stavbou ve volné (východní) části silnice. Provoz bude kyvadlově řízen, a to ve dnech pondělí až sobota v době 6 – 18 h pracovníky stavby, mimo tuto dobu a v době technologických přestávek světelným signalizačním zařízením. Dopravní připojení z/do místní komunikace ul. Provozská (z/do centra města Dobruška) bude uzavřeno. Dopravní připojení z/na silnici II/298 a II/309 (směr Olešnice v O.h. a směr Deštné v O.h.) bude omezeno. Provoz bude veden po objízdných trasách. , Objížďka - bez rozlišení, dopravní značení: místní komunikace, Bačetín - silnice III/29851, Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice III/29851 (Dobruška), Napojení na silnici II/309 směr Deštné v O.h.: Objízdná trasa: ze silnice I/14 – III/29851 – Spáleniště – III/3092 – Bačetín – II/309 obousměrně Napojení na silnici II/298 směr Olešnice v O.h.: Objízdná trasa: silnice I/14 – směr Nové Město nad Metují – Spy – III/29853 – Ohnišov – II/298 obousměrně Napojení do/z centra města Dobruška: Objízdné trasy: Doprava do centra města: ze silnice I/14 – obchvat města sil. II/298 – MK ul. Solnická. Doprava z centra města: ulicí Domašínská s napojením na sil. I/14. Integrovaný záchranný systém: Po silnici I/14 průjezd možný, kyvadlový provoz. Napojení z/do centra města Dobruška uzavřeno. , Objížďka - bez rozlišení, dopravní značení: silnice III/29853, Ohnišov - silnice I/14, Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice I/14 (Nové Město nad Metují), Objížďka - bez rozlišení, dopravní značení: silnice I/14 - ulice Solnická, Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-18 00:00:00 do 2019-07-03 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice U kněžské louky, Praha 3
ulice U kněžské louky, Praha 3, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 02.04.2019 00:00 Do 13.04.2019 23:59, Z důvodu stavby NTL plynovodu v ulici Na Balkáně a okolí dojde při 3. a 4. etapě (16.3. - 27.3.2019) k úplné uzavírce komunikace Nad lukami. Při 2a. a 2b. etapě (2.4. - 13.4.2019, resp. 5.4. - 11.4.2019) dojde k částečné uzavírce a to pravého jízdního pruhu komunikace Spojovací v úseku Na Balkáně - U kněžské louky, resp. U kněžské louky - V Třešňovce (tzn. ve směru od Vysočan k ulici Koněvova). Při 2a. etapě (2.4. - 13.4.2019) dojde zároveň i k úplné jednosměrné uzavírce komunikace U kněžské louky v úseku Luční - Spojovací (v uvedeném směru)., Objížďka - jednosměrná: ulice U kněžské louky - ulice Na Balkáně, Vydal: ÚMČ Praha 03
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-02 00:00:00 do 2019-04-13 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, D0, mezi km 61.5 a 62.2, ve směru D1
práce na silnici
D0 ve směru Běchovice, mezi 61.5 a 62.2 km, v termínu od 14. 03. 2019 11:45 do 14. 03. 2019 12:45, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: zpevněná krajnice (1),pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-14 11:45:00 do 2019-03-14 12:45:00
Ostrovec-Lhotka, Plzeňský kraj
Ostrovec-Lhotka, na silnici v obci Ostrovec-Lhotka okres Rokycany
nehoda nákladního vozidla
Od 14.3.2019 09:30 do 10:30; na silnici v obci Ostrovec-Lhotka okres Rokycany; nehoda nákladního vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x dráty telefonního vedení, bez zranění osob. Na místě PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-14 09:30:00 do 2019-03-14 10:30:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Spojovací, Praha 3
práce na inženýrských sítích
ulice Spojovací, Praha 3, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2019 00:00 Do 13.04.2019 23:59, Z důvodu stavby NTL plynovodu v ulici Na Balkáně a okolí dojde při 3. a 4. etapě (16.3. - 27.3.2019) k úplné uzavírce komunikace Nad lukami. Při 2a. a 2b. etapě (2.4. - 13.4.2019, resp. 5.4. - 11.4.2019) dojde k částečné uzavírce a to pravého jízdního pruhu komunikace Spojovací v úseku Na Balkáně - U kněžské louky, resp. U kněžské louky - V Třešňovce (tzn. ve směru od Vysočan k ulici Koněvova). Při 2a. etapě (2.4. - 13.4.2019) dojde zároveň i k úplné jednosměrné uzavírce komunikace U kněžské louky v úseku Luční - Spojovací (v uvedeném směru)., Vydal: ÚMČ Praha 03
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-04-02 00:00:00 do 2019-04-13 23:59:00
Nová Ves, Plzeňský kraj
Nová Ves, D5, km 85.9, ve směru Rozvadov
porouchané vozidlo, zdržení
D5, km 85.9, ve směru Rozvadov, porouchané vozidlo, zdržení, neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), Od 14.03.2019 09:29 Do 14.03.2019 11:29
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-14 09:29:00 do 2019-03-14 11:29:00
Nová Ves, Plzeňský kraj
Nová Ves, D5 - 86.6km na trase Praha - Rozvadov
porouchané vozidlo, očekávejte zdržení
Od 14.3.2019 09:25 do 10:25; D5 - 86.6km na trase Praha - Rozvadov; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; neprůjezdná zpevněná krajnice; pro poruchu odstavené NA.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2019-03-14 09:25:00 do 2019-03-14 10:25:00