Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 11.10.2018

Znojmo, Jihomoravský kraj
Znojmo, silnice I/38 (ulice Vídeňská třída), Znojmo, okr. Znojmo
stavební práce
silnice I/38 (ulice Vídeňská třída), Znojmo, okr. Znojmo, Od 20.11.2018 00:00, Do 21.11.2018 23:59, částečná uzavírka silnice I/38 Mladá Boleslav - Jihlava - Znojmo - státní hranice v místě : v km cca 244,125 – 244,510 provozního staničení silnice (tj. ve Znojmě na ulici Vídeňská v úseku od křižovatky silnice I/38 ul.Vídeňská s ul.Hakenova po křižovatku silnice I/38 ul.Vídeňská se silnicí I/53 ul.Brněnská) důvod uzavírky :realizace akce „I/38 Znojmo, Vídeňská třída – lokální oprava povrchu“ druh uzavírky :částečná I. Etapa • V termínu od 16.10. 2018 do 29.10.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru z centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Hakenova po křižovatku s ulicí Brněnská, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, II. Etapa • V termínu od 30.10.2018 do 19.11.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru do centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí Hakenova, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, III. Etapa • V termínu od 20.11.2018 do 21.11.2018 - uzavírka jednoho jízdního pruhu ve směru do centra města Znojma v délce cca 50 m, v místě připojení k budoucí prodejně Lidl, • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , III. Etapa • V termínu od 20.11.2018 do 21.11.2018 - uzavírka jednoho jízdního pruhu ve směru do centra města Znojma v délce cca 50 m, v místě připojení k budoucí prodejně Lidl, • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Vídeňská třída), Znojmo, okr. Znojmo, III. Etapa • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-11-20 00:00:00 do 2018-11-21 23:59:00
Znojmo, Jihomoravský kraj
Znojmo, silnice I/38 (ulice Vídeňská třída) - ulice Dukelských bojovníků, Znojmo, okr. Znojmo
stavební práce
silnice I/38 (ulice Vídeňská třída) - ulice Dukelských bojovníků, Znojmo, okr. Znojmo, Od 16.10.2018 00:00, Do 29.10.2018 23:59, částečná uzavírka silnice I/38 Mladá Boleslav - Jihlava - Znojmo - státní hranice v místě : v km cca 244,125 – 244,510 provozního staničení silnice (tj. ve Znojmě na ulici Vídeňská v úseku od křižovatky silnice I/38 ul.Vídeňská s ul.Hakenova po křižovatku silnice I/38 ul.Vídeňská se silnicí I/53 ul.Brněnská) důvod uzavírky :realizace akce „I/38 Znojmo, Vídeňská třída – lokální oprava povrchu“ druh uzavírky :částečná I. Etapa • V termínu od 16.10. 2018 do 29.10.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru z centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Hakenova po křižovatku s ulicí Brněnská, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, II. Etapa • V termínu od 30.10.2018 do 19.11.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru do centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí Hakenova, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, III. Etapa • V termínu od 20.11.2018 do 21.11.2018 - uzavírka jednoho jízdního pruhu ve směru do centra města Znojma v délce cca 50 m, v místě připojení k budoucí prodejně Lidl, • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Vídeňská třída) - ulice Dukelských bojovníků, Znojmo, okr. Znojmo, I. Etapa • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, , Objížďka - jednosměrná: ulice Hakenova - silnice I/53 (ulice Brněnská), Znojmo, okr. Znojmo, přes: ulice Kotkova, I. Etapa • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Dukelských bojovníků) - ulice Vídeňská třída, Znojmo, okr. Znojmo, II. Etapa • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, , Objížďka - jednosměrná: ulice Hakenova - silnice I/53 (ulice Brněnská), Znojmo, okr. Znojmo, přes: ulice Kotkova, silnice II/413 (ulice Družstevní), II. Etapa • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Vídeňská třída), Znojmo, okr. Znojmo, III. Etapa • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-16 00:00:00 do 2018-10-29 23:59:00
Znojmo, Jihomoravský kraj
Znojmo, silnice I/38 (ulice Dukelských bojovníků) - ulice Vídeňská třída, Znojmo, okr. Znojmo
stavební práce
silnice I/38 (ulice Dukelských bojovníků) - ulice Vídeňská třída, Znojmo, okr. Znojmo, Od 30.10.2018 00:00, Do 19.11.2018 23:59, částečná uzavírka silnice I/38 Mladá Boleslav - Jihlava - Znojmo - státní hranice v místě : v km cca 244,125 – 244,510 provozního staničení silnice (tj. ve Znojmě na ulici Vídeňská v úseku od křižovatky silnice I/38 ul.Vídeňská s ul.Hakenova po křižovatku silnice I/38 ul.Vídeňská se silnicí I/53 ul.Brněnská) důvod uzavírky :realizace akce „I/38 Znojmo, Vídeňská třída – lokální oprava povrchu“ druh uzavírky :částečná I. Etapa • V termínu od 16.10. 2018 do 29.10.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru z centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Hakenova po křižovatku s ulicí Brněnská, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, II. Etapa • V termínu od 30.10.2018 do 19.11.2018 - uzavírka obou jízdních pruhů silnice I/38 ve směru do centra města Znojma v úseku od křižovatky s ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí Hakenova, • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, • v křižovatce silnic I/38 x I/53 (v křižovatce ulic Vídeňská a Brněnská) bude ze silnice I/38 ve směru z centra města Znojma zakázáno levé odbočení na silnici I/53 ul. Brněnskou mimo autobusů linkové osobní dopravy, • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, III. Etapa • V termínu od 20.11.2018 do 21.11.2018 - uzavírka jednoho jízdního pruhu ve směru do centra města Znojma v délce cca 50 m, v místě připojení k budoucí prodejně Lidl, • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Dukelských bojovníků) - ulice Vídeňská třída, Znojmo, okr. Znojmo, II. Etapa • objízdná trasa pro dopravu v přímém směru bude vedena jedním jízdním pruhem s tím, že v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 bude provoz veden obousměrně ve dvou zbývajících jízdních pruzích a bude řízen dopravním značením, , Objížďka - jednosměrná: ulice Hakenova - silnice I/53 (ulice Brněnská), Znojmo, okr. Znojmo, přes: ulice Kotkova, silnice II/413 (ulice Družstevní), II. Etapa • objízdná trasa pro vozidla jedoucí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou bude vedena z křižovatky silnice I/38 ulice Vídeňská s ulicí Hakenovou po ulici Hakenova, ulici Kotkova, ulici Družstevní na ulici Brněnská, , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 (ulice Vídeňská třída), Znojmo, okr. Znojmo, III. Etapa • objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve vedlejším (levém) jízdním pruhu ve směru do centra města. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-30 00:00:00 do 2018-11-19 23:59:00
Brno, Jihomoravský kraj
Brno, ulice Jubilejní, mezi křižovatkami ulic Zezulova a Vyšehradská, Brno-Tuřany, Brno
ulice Jubilejní, mezi křižovatkami ulic Zezulova a Vyšehradská, Brno-Tuřany, Brno, Od 15.10.2018 00:00, Do 15.11.2018 23:59, uzavírka Jubilejní před č. 22-26, oprava kanalizace, Vydal: ÚMČ Brno Tuřany
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-15 00:00:00 do 2018-11-15 23:59:00
Litomyšl, Pardubický kraj
Litomyšl, V obci Litomyšl(okres Svitavy) ulice: 9. května, silnice: místní komunikace
V obci Litomyšl(okres Svitavy) ulice: 9. května, silnice: místní komunikace, Od 15.10.2018 00:00, Do 22.10.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ul. 9. května v intravilánu města Litomyšle z důvodu pokládky asfaltu, Vydal: Městský úřad Litomyšl
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-15 00:00:00 do 2018-10-22 23:59:00
Plzeň, Plzeňský kraj
Plzeň, v ulici U Prazdroje v obci Plzeň; Křižovatka u OMV ve směru na Doubravku.
nehoda nákladního vozidla
Od 11.10.2018 11:45 do 12:45; v ulici U Prazdroje v obci Plzeň; Křižovatka u OMV ve směru na Doubravku.; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; OA x NA bez zranění.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-11 11:45:00 do 2018-10-11 12:45:00
Koberovice, Kraj Vysočina
Koberovice, D1 - 80.5km na trase Říkovice - Praha
porouchané vozidlo, očekávejte zdržení
Od 11.10.2018 11:50 do 12:55; D1 - 80.5km na trase Říkovice - Praha; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; neprůjezdná zpevněná krajnice
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-11 11:50:00 do 2018-10-11 12:55:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, v ulici Ďáblická v obci Praha; před křižovatkou s ul. Vysočanská,
nehoda
Od 11.10.2018 11:45 do 13:50; v ulici Ďáblická v obci Praha; před křižovatkou s ul. Vysočanská,; nehoda; havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; OA x chodec se zraněním. Na místě ZZS a PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-11 11:45:00 do 2018-10-11 13:50:00
Chotoviny, Jihočeský kraj
Chotoviny, D3, mezi km 70 a 84, ve směru České Budějovice
(zpráva zrušena)
D3 ve směru Tábor, mezi 70 a 84 km, v termínu od 11. 10. 2018 12:15 do 11. 10. 2018 14:30, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-10-11 11:53:25 do 2018-10-11 12:03:25