Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 14.09.2018

Kravaře, Liberecký kraj
Kravaře, silnice I/15, v katastru obce Kravaře, okr. Česká Lípa
silnice I/15, v katastru obce Kravaře, okr. Česká Lípa, uzavřeno, stavební práce, Od 17.09.2018 00:00 Do 15.11.2018 23:59, Z důvodu stavby okružní křižovatky v rámci akce s názvem „I/15 Obchvat Kravaře“ dojde k úplné uzavírce provozu na silnici I/15 v Kravařích (v úseku silničního km cca 61,60 – 61,75). , Objížďka - obousměrná: silnice I/15 (směr Zahrádky) – silnice I/9 (Jestřebí, Dubá) – silnice II/260 (Tuhaň, Skalka, Úštěk) – silnice I/15, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-17 00:00:00 do 2018-11-15 23:59:00
Vydří, Jihočeský kraj
Vydří, silnice III/14811, Vydří, okr. Jindřichův Hradec
silnice III/14811, Vydří, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.09.2018 07:00 Do 20.09.2018 18:00, silnice III/14811 v průtahu obce Vydří, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : přes: silnice I/34 (Lásenice), silnice III/1489 (Plavsko), silnice III/14814 (Jindřichův Hradec), Plavsko, Jindřichův Hradec, silnice III/14811, Vydří, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 tun: přes: silnice I/34 (Dolní Žďár), Jindřichův Hradec, silnice III/14810, Vydal: Městský úřad Jindřichův Hradec
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-20 18:00:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Náchodská - ulice Vojická, Praha 20
práce na silnici
ulice Náchodská - ulice Vojická, Praha 20, práce na silnici, omezení, Od 14.09.2018 07:00 Do 14.09.2018 16:00, oprava výtluků ve vozovce.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-14 16:00:00
Chrastava, Liberecký kraj
Chrastava, silnice I/35, v katastru obce Chrastava, okr. Liberec
silnice I/35, v katastru obce Chrastava, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.09.2018 07:00 Do 30.09.2018 23:59, Za účelem úpravy odbočovacích pruhů mimoúrovňových křižovatek, dojde k částečným uzavírkám silničního provozu na silnici I/35 ve směru na Hrádek nad Nisou (v úsecích silničního km cca 12,28 až 12,50 a km cca 13,95 až 14,10), které spočívají ve zúžení vozovky na jeden jízdní pruh., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
ovlivněno: práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-30 23:59:00
Bystřice, Středočeský kraj
Bystřice, silnice III/1111, Jinošice - Bystřice, okr. Benešov
silnice III/1111, Jinošice - Bystřice, okr. Benešov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.09.2018 07:00 Do 12.10.2018 23:59, Úplná uzavírka silnice č. III/1111, mezi městem Bystřice a křižovatkou u obce Jinošice. Uzavírka bude provedena ve dvou úsecích (1.etapa: U Zájezdku - Opřetice, 2.etapa: Opřetice - křižovatka se silnicí č. III/1114). Důvodem je souvislá údržba silnice, celková délka opravovaného úseku je 2,454 km., Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa bude vedena po silnicích č. II/111, III/1112 a III/1114. Délka objízdné trasy je 3,5 km., Vydal: Městský úřad Benešov
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-10-12 23:59:00
Chrastava, Liberecký kraj
Chrastava, silnice I/35, v katastru obce Chrastava, okr. Liberec
silnice I/35, v katastru obce Chrastava, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.09.2018 07:00 Do 30.09.2018 23:59, Za účelem úpravy odbočovacích pruhů mimoúrovňových křižovatek, dojde k částečným uzavírkám silničního provozu na silnici I/35 ve směru na Hrádek nad Nisou (v úsecích silničního km cca 12,28 až 12,50 a km cca 13,95 až 14,10), které spočívají ve zúžení vozovky na jeden jízdní pruh., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
ovlivněno: práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-30 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Pod větrolamem, Praha-Dolní Chabry
ulice Pod větrolamem, Praha-Dolní Chabry, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2018 07:00 Do 26.09.2018 23:59, rekonstrukce STL plynovodů - ul. Pod Větrolamem,NULL, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: objízdná trasa po ostatních místních komunikacích, Vydal: ÚMČ Praha 08
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-26 23:59:00
Libochovice, Ústecký kraj
Libochovice, silnice II/237 (ulice Čechova), Libochovice, okr. Litoměřice
silnice II/237 (ulice Čechova), Libochovice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2018 07:00 Do 15.09.2018 23:59, Z důvodu provádění rekonstrukce železničních přejezdů na trati Lovosice - Louny budou uzavřeny některé úseky silnic, křížící žel. trať., Objížďka - obousměrná, Libochovice, Čechova: silnice II/237 (ulice Čechova), Libochovice, okr. Litoměřice, přes: silnice II/246 (ulice Vrchlického), Křesín, silnice III/23748, Vydal: Městský úřad Lovosice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-15 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Amforová, Praha 13, Praha
ulice Amforová, Praha 13, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2018 07:00 Do 14.09.2018 18:00, uzavírka komunikace, zábor vozovky, park. zálivu před čp. 1903-1905, Objížďka - obousměrná: Amforová, obousměrný provoz vyznačen dopravním značením, Vydal: ÚMČ Praha 13
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 07:00:00 do 2018-09-14 18:00:00