Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 14.09.2018

Olomouc, Olomoucký kraj
Olomouc, v ulici Wolkerova v obci Olomouc
nehoda
Od 14.9.2018 14:20 do 15:20; v ulici Wolkerova v obci Olomouc; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění a úniku provozních kapalin.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 14:20:00 do 2018-09-14 15:20:00
Kaňovice, Moravskoslezský kraj
Kaňovice, na silnici 473 v obci Kaňovice okres Frýdek-Místek; u restaurace U Magery
nehoda
Od 14.9.2018 14:20 do 16:25; na silnici 473 v obci Kaňovice okres Frýdek-Místek; u restaurace U Magery; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, bez zranění, na místo PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 14:20:00 do 2018-09-14 16:25:00
Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj
Nové Město nad Metují, na silnici 29853 u obce Nové Město nad Metují okres Náchod , délka 66m
nehoda
Od 14.9.2018 14:15 do 16:20; na silnici 29853 u obce Nové Město nad Metují okres Náchod , délka 66m; nehoda; 2x OA, bez zranění, na místo PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 14:15:00 do 2018-09-14 16:20:00
Kamenice, Kraj Vysočina
Kamenice, D1 - 126km na trase Praha - Říkovice
porouchané vozidlo, zdržení
Od 14.9.2018 14:15 do 15:15; D1 - 126km na trase Praha - Říkovice; porouchané vozidlo, zdržení; zpevněná krajnice uzavřena; defekt levého předního kola
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 14:15:00 do 2018-09-14 15:15:00
Chrášťany, Středočeský kraj
Chrášťany, D5, mezi km 0.3 a 0.6, ve směru Rozvadov
práce údržby
D5 ve směru Rozvadov, mezi 0.3 a 0.6 km, v termínu od 16. 09. 2018 09:30 do 16. 09. 2018 12:00, údržba a opravy telematiky, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-16 09:30:00 do 2018-09-16 12:00:00
Branky, Zlínský kraj
Branky, silnice II/150, Branky, okr. Vsetín
silnice II/150, Branky, okr. Vsetín, Od 17.09.2018 00:00, Do 26.09.2018 23:59, Úplná uzavírka silnice II/150 v uzlovém úseku Police, parcelní číslo 1128/2 ;1128/4 v katastrálním území Branky. v úseku silnice II/150 parcelní číslo 1128/2; 1128/4 v katastrálním území Branky, 20 m od hranice pozemku 1214/1 v katastrálním území Branky (železniční přejezd Branky P7296 Kunovice-Loučka - Branky na Moravě – GPS 49.458784, 17.892663). Z důvodu uzavření pozemní komunikace II/150 v oblasti železničního přejezdu v rámci celkové rekonstrukce železničního svršku na přejezdu event. č. P7296, v rámci akce „Uzávěra železničního přejezdu P7296 v Obci Branky“. v termínu od 17. 9. 2018 do 26. 9. 2018. , železniční přejezd Branky P7296 Kunovice-Loučka - Branky na Moravě – GPS 49.458784, 17.892663, Objížďka - bez rozlišení, úplná uzavírka: silnice II/150, Branky, okr. Vsetín, přes: silnice III/43913 (Kladeruby), silnice III/43911 (Kelč II), silnice II/439 (Lhota), Objízdná trasa bude vedena po silnici II/150; II/439; III/43915; III/43917; III/43913; III/43914; III/43911 a místních komunikacích. Objížďka - bez rozlišení, úplná uzavírka: silnice II/150, Branky, okr. Vsetín, přes: silnice III/43917 (Kelč II), silnice III/43911 (Kelč I), Objízdná trasa bude vedena po silnici II/150; II/439; III/43915; III/43917; III/43913; III/43914; III/43911 a místních komunikacích. Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-17 00:00:00 do 2018-09-26 23:59:00
Chomutov, Ústecký kraj
Chomutov, ulice Polní, Chomutov, okr. Chomutov
ulice Polní, Chomutov, okr. Chomutov, Od 18.09.2018 00:00, Do 31.10.2018 23:59, Úplná uzavírka provozu v ul. Polní a části ul. Karlovarská v křiž. s ul. Polní z důvodu stavebních prací ve vozovce. Komunikace je slepá, objížďka není nařízena. Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-18 00:00:00 do 2018-10-31 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Květnového vítězství, mezi křižovatkami ulic Prašná a Výstavní, Praha 11, Praha
ulice Květnového vítězství, mezi křižovatkami ulic Prašná a Výstavní, Praha 11, Praha, Od 25.09.2018 00:00, Do 30.09.2018 23:59, Povoluje na základě žádosti fyzické osoby podnikající Ing. Ladislav Malý, IČO: 05172161, Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4, v zastoupení na základě plné moci od zhotovitele, investorem akce je právnická osoba hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení právnickou osobou Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., IČO: 03447286, Řásnovka 770/8, Praha 1, zhotovitelem je právnická osoba INPROS PRAHA a. s., IČO: 47114444, se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, úplnou uzavírku části místní komunikace II. třídy ul. Květnového vítězství, Praha 4, v úseku od křižovatky ul. Květnového vítězství x Mírového hnutí x Výstavní, Praha 4, ke křižovatce ul. Květnového vítězství x Prašná, Praha 4 celková délka 2 800 m, dle přiložených situačních výkresů včetně situace s objízdnou trasou, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace běžné údržby komunikací - obnova vozovkového souvrství. II. Nařizuje objízdnou trasu v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, a to po pozemních komunikacích dle přiloženého Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané, pod č. j. MCP11/18/048443/OSM/Jan ze dne 11. 09. 2018, které bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 11 od 12. 09. 2018 do 24. 09. 2018, dopravně inženýrské opatření (dále je DIO) bylo odsouhlasené Policií ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, odborem služby dopravní policie, pod č. j.: KRPA-336321-1/Čj-2018-0000DŽ ze dne 06. 08. 2018, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí příloha č. 2. , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha 11(okres Hlavní město Praha) ulice: Hněvkovského, Hviezdoslavova, Kazimírova, Kryštofova, Mandova, Mirošovská, Pacajevova, Prašná, Stachova, Starobylá, U rybářství, U transformační stanice, Výstavní, Wagnerova, Za rybářstvím, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-25 00:00:00 do 2018-09-30 23:59:00
Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Ústí nad Labem, na silnici 30 u obce Ústí nad Labem
nehoda
Od 14.9.2018 14:15 do 16:20; na silnici 30 u obce Ústí nad Labem; nehoda; 3x OA, bez zranění, na místo PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-09-14 14:15:00 do 2018-09-14 16:20:00