Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 13.06.2018

Smečno, Středočeský kraj
Smečno, na silnici 236 u obce Smečno okres Kladno
nehoda
Od 13.6.2018 08:55 do 11:00; na silnici 236 u obce Smečno okres Kladno; nehoda; OA x BUS
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-13 08:55:00 do 2018-06-13 11:00:00
Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj
Lomnice nad Popelkou, ulice Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, okr. Semily
ulice Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, okr. Semily, uzavřeno, Od 15.06.2018 19:00 Do 16.06.2018 12:00, úplná uzavírka části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, Vydal: Městský úřad Lomnice nad Popelkou
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-15 19:00:00 do 2018-06-16 12:00:00
Hrusice, Středočeský kraj
Hrusice, D1, mezi km 21 a 24, ve směru Bohumín – PL
Pozor! Tvoří se kolona vozidel
D1, mezi km 21 a 24, ve směru Bohumín – PL, Pozor! Tvoří se kolona vozidel, Od 13.06.2018 08:54 Do 13.06.2018 11:54
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-13 08:54:00 do 2018-06-13 11:54:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Barrandovský most - ulice Strakonická, Praha 5, směr do centra
nehoda
ulice Barrandovský most - ulice Strakonická, Praha 5, směr do centra, nehoda, neprůjezdný střední jízdní pruh, Od 13.06.2018 08:52 Do 13.06.2018 10:52, nákladní x osobní vozidlo
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-13 08:52:00 do 2018-06-13 10:52:00
Petřvald, Moravskoslezský kraj
Petřvald, místní komunikace, Petřvald, okr. Karviná
práce na silnici
místní komunikace, Petřvald, okr. Karviná, práce na silnici, Od 15.06.2018 07:00 Do 13.07.2018 20:00, rekonstrukce vodovodních řadů", bude omezena plynulost silničního provozu., Vydal: Městský úřad Orlová
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-15 07:00:00 do 2018-07-13 20:00:00
Předměřice nad Jizerou, Středočeský kraj
Předměřice nad Jizerou, D10, mezi km 21.5 a 22.5, ve směru Turnov
pomalu jedoucí vozidlo údržby
D10 ve směru Turnov, mezi 21.5 a 22.5 km, v termínu od 13. 06. 2018 09:00 do 13. 06. 2018 15:00, údržba stromů a keřů, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-13 09:00:00 do 2018-06-13 15:00:00
Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek, v ulici 8. pěšího pluku v obci Frýdek-Místek; Křiž. 8. pěš. pluku xHlavní třída
nehoda, silný provoz
Od 13.6.2018 08:45 do 10:50; v ulici 8. pěšího pluku v obci Frýdek-Místek; Křiž. 8. pěš. pluku xHlavní třída; nehoda, silný provoz; 2 x OA bez zranění
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-13 08:45:00 do 2018-06-13 10:50:00
Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Ústí nad Labem, místní komunikace Ústí nad Labem
práce na silnici
místní komunikace Ústí nad Labem, práce na silnici, Od 14.06.2018 07:00 Do 20.06.2018 20:00, ul.Lázeňská, Kolmá - k.ú. Brná nad Labem - velkoplošná oprava vozovky, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-14 07:00:00 do 2018-06-20 20:00:00
Březina, Jihomoravský kraj
Březina, silnice II/373 - místní komunikace, Březina, okr. Brno-venkov
silnice II/373 - místní komunikace, Březina, okr. Brno-venkov, Od 16.06.2018 00:00, Do 31.07.2018 23:59, Povolení uzavírky: Uzavírka silnice č. III/37367 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“ Uzavřený úsek: od křižovatky se silnicí č. II/373 po obecní úřad, km cca 0,000 – km cca 0,430. Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. III/37367 a č. II/373 po níž je vedena do Městyse Křtiny na silnici č. III/37365 a na silnici č. III/37367, po které je vedena zpět do obce Březina, kde objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Délka uzavírky: cca 430 m Délka objížďky: cca 3,500 km Rozsah uzavírky: úplná Termín : od 16.06.2018 do 31.07.2018 Kontaktní osoba žadatele: Ing. Jan Fojtů, telefon 606 667 796 Osobní linková doprava: • Po celou dobu trvání uzavírky silnice III/37367 bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy vedena po silnici II/373 • Na autobusových zastávkách Březina, obecní úřad; Březina, u sokolovny Březina, Lhotky, rozcestí 1.7. budou vyvěšeny informace o jejich dočasném zrušení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK) • Na autobusových zastávkách Bukovina, rozcestí 2.0 a Křtiny, pivovar budou vyvěšeny informace o jejich neobsluhování spoji linky veřejné linkové dopravy vnitrostátní 729201 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny - Jedovnice, která je provozována v rámci IDS JMK jako linka č. 201 (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK) Stanovení přechodné úpravy provozu: vydáno pod č. j. OD-ČJ/78778-18/LED dne 06.06.2018. Podmínky uzavírky: 1. Povolení úplné uzavírky silnice a nařízení objížďky je vydáváno z důvodu realizace stavby: „II/373, III/37367 Březina průtah II. etapa“ 2. Úplná uzavírka je povolena v termínu: od 16.06.2018 ~ 31.07.2018. 3. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení akce po celou dobu uzavírky je žadatel, tedy spol. SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 62242105 zastoupená na základě předložené plné moci společností DOKA, s.r.o., se sídlem Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ 63471752. Kontaktní osobou žadatele za organizování, zabezpečení a provedení akce je Ing. Jan Fojtů, telefon 606 667 796. 4. Odpovědnou osobou za instalaci a údržbu dopravního značení je žadatel, kontaktní osobou žadatele je Ing. Jan Fojtů, telefon 606 667 796. 5. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci stavebních prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 6. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích označena předepsaným způsobem. Žadatel zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky a objížďky provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). 7. Po celou dobu uzavírky a objížďky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných správních orgánů: a) Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici, které vydal zdejší správní orgán, tj. MěÚ Šlapanice, odbor dopravy, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, pod č. j.: OD-ČJ/78778-18/LED dne 06.06.2018. Výše definované stanovení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky (dále jen „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“). b) Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím dokončení. 8. Na začátku uzavírky umístí žadatel orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo. , Vydal: Městský úřad Šlapanice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-06-16 00:00:00 do 2018-07-31 23:59:00