Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 16.04.2018

Pardubice, Pardubický kraj
Pardubice, ulice Jiřího Potůčka, Pardubice VII
stavební práce
ulice Jiřího Potůčka, Pardubice VII, stavební práce, Od 16.04.2018 07:00 Do 16.06.2018 23:59, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci (zálivu MHD) ul. Jiřího Potůčka vedoucí na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 118/3, 554/4 k. ú. Trnová, která začíná od bytového domu č. p. 252 a končí u bytového domu č. p. 255, jejíž celková délka je cca 79 m a to z důvodu realizace stavebních prací – rekonstrukce zálivu MHD, bez stanovení objízdné trasy., Vydal: ÚMO Pardubice VII
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-06-16 23:59:00
Dolní Cerekev, Kraj Vysočina
Dolní Cerekev, silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava
silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.05.2018 23:59, z důvodu vybudování vpustí a pokládky povrchu vozovky; Objížďková trasa nebude vyznačena, místní část Dolní Cerekve - Spělov bude přístupná po MK od Jezdovic., Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jezdovice - Dolní Cerekev, Vydal: Magistrát města Jihlavy
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-05-31 23:59:00
Liberec, Liberecký kraj
Liberec, ulice Vlaštovčí, Liberec, okr. Liberec
ulice Vlaštovčí, Liberec, okr. Liberec, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 29.04.2018 23:59, Pokládka kabelového vedení, Liberec, Pavlovice rek.vvNN, Výkop bude prováděn v krajnici nebo kraji vozovky, překopy po polovinách vozovky., Vydal: Magistrát města Liberec
ovlivněno: zúžené jízdní pruhy
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-04-29 23:59:00
Pelhřimov, Kraj Vysočina
Pelhřimov, ulice Na Výsluní - ulice Čapkova, Pelhřimov
ulice Na Výsluní - ulice Čapkova, Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 16.04.2018 14:00 Do 31.08.2018 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/01935 (ulice Řemenovská) - ulice Křemešnická, Pelhřimov, přes: ulice Dobiášova, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 14:00:00 do 2018-08-31 23:59:00
Mělník, Středočeský kraj
Mělník, ulice Spojovací, Mělník, okr. Mělník
ulice Spojovací, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, stavební práce, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.05.2018 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Spojovací - rekonstrukce vodovodního řadu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Karolíny Světlé - ulice Na Ráji, Mělník, okr. Mělník, Vydal: Městský úřad Mělník
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-05-31 23:59:00
Rakovník, Středočeský kraj
Rakovník, silnice III/22912 (ulice Kuštova), Rakovník
práce na inženýrských sítích
silnice III/22912 (ulice Kuštova), Rakovník, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 16.04.2018 09:00 Do 31.05.2018 23:59, Částečná uzavírka místní komunikace v ul. Ottova v úseku od ul. Prokopova a částečná uzavírka ul. Kuštova (silnice č. III/22912) ve městě Rakovník z důvodu pokládky kabelů vysokého napětí., Vydal: Městský úřad Rakovník
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 09:00:00 do 2018-05-31 23:59:00
České Budějovice, Jihočeský kraj
České Budějovice, ulice M. Horákové - ulice Ant. Barcala, České Budějovice, okr. České Budějovice
ulice M. Horákové - ulice Ant. Barcala, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.04.2018 08:00 Do 30.04.2018 23:59, úplná uzavírka ulice M. Horákové z důvodu opravy jejího povrchu, úsek E. Rošického - Ant. Barcala, Objížďka - bez rozlišení, značená objízdná trasa: ulice M. Horákové - silnice III/14539 (ulice E. Rošického). České Budějovice, přes: ulice Ant. Barcala, Vydal: Magistrát města České Budějovice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 08:00:00 do 2018-04-30 23:59:00
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Nový Jičín, silnice III/4832 (ulice Beskydská), Nový Jičín
práce na silnici
silnice III/4832 (ulice Beskydská), Nový Jičín, práce na silnici, Od 16.04.2018 07:00 Do 12.09.2018 23:29, Částečné omezení provozu silnice III/4832 Žilina u Nového Jičína. Semafory, vždy průjezdný jeden jízdní pruh., Vydal: Městský úřad Nový Jičín
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-09-12 23:29:00
Litvínov, Ústecký kraj
Litvínov, ulice Vrchlického, Litvínov, okr. Most
práce na inženýrských sítích
ulice Vrchlického, Litvínov, okr. Most, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 08:00 Do 25.04.2018 23:59, Překop části komunikace Vrchlického u čp. 1092, Litvínov - výměna vodovodní přípojky částečná uzavírka 16.4.2018-17.4.201/ a 19.4.2018 - 25.4.2018; úplná uzavírka 18.4.2018, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/0138 (ulice S. K. Neumanna) - ulice Sukova, Litvínov, okr. Most, Po přilehlých komunikacích - silnice č. III/0138 S.K.Neumanna, Podkrušnohorská a MK Sukova v Litvínově, Vydal: Městský úřad Litvínov
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 08:00:00 do 2018-04-25 23:59:00