Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 16.04.2018

Sokolov, Karlovarský kraj
Sokolov, místní komunikace, Sokolov, okr. Sokolov
místní komunikace, Sokolov, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 04.05.2018 23:59, Sokolov - místní komunikace ul. Bratislavská, Hornická, Víta Nejedlého, Hviezdoslavova a Jiřího Dimitrova - provádění stavebních prací - zvláštní užívání a uzavírky komunikací - položení nového plynovodního potrubí včetně přípojek k nemovitostem. Pracovní pole bude posouváno - půjde o částečné, popř. úplné uzavírky vzhledem k velkému rozsahu území., Objížďka - jednosměrná, Nevhodné pro N2,N3: přes: ulice Sokolovská, ulice Pod Háječkem, ulice Dukelská, Vydal: Městský úřad Sokolov
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-05-04 23:59:00
Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj
Lipník nad Bečvou, silnice II/437 (ulice Komenského sady), Lipník nad Bečvou, okr. Přerov
silnice II/437 (ulice Komenského sady), Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.08.2018 23:59, Stavební práce na rekonstrukci plynovodu v ul. Komenského sady, Bohuslávská, Mlýnecká a Mánesova v Lipníku nad Bečvou., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou
ovlivněno: zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-08-31 23:59:00
Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj
Lipník nad Bečvou, ulice Souhradní, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov
omezení
ulice Souhradní, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.07.2018 23:59, Stavební práce na rekonstrukci plynovodu v ul. Souhradní v Lipníku nad Bečvou., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-07-31 23:59:00
Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj
Lipník nad Bečvou, místní komunikace v obci Lipník nad Bečvou (okres Přerov)
místní komunikace v obci Lipník nad Bečvou (okres Přerov), zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 16.04.2018 08:00 Do 31.08.2018 23:59, Stavební práce na rekonstrukci plynovodu v ul. Komenského sady, Bohuslávská, Mlýnecká a Mánesova v Lipníku nad Bečvou., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou
ovlivněno: zúžené jízdní pruhy
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 08:00:00 do 2018-08-31 23:59:00
Chomutov, Ústecký kraj
Chomutov, ulice Vršovců, Chomutov, okr. Chomutov
ulice Vršovců, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.07.2018 23:59, Úplná uzavírka provozu v části ul. Vršovců z důvodu dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu., Objížďka - jednosměrná: přes: (ulice Beethovenova), ul. Školní, Beethovenova, Palackého, Objížďka - jednosměrná: ul. Školní, kruhový objezd, Palackého, Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-07-31 23:59:00
Zdounky, Zlínský kraj
Zdounky, na silnici 432 při průjezdu obcí Zdounky okres Kroměříž , délka 1.3km
práce na silnici
Od 16.4.2018 08:00 do 31.10.2018 18:00; na silnici 432 při průjezdu obcí Zdounky okres Kroměříž , délka 1.3km; práce na silnici; provizorní světelná signalizace; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; oprava komunikace, chodníků, autobusových zastávek a napojení místních komunikací, sjezdů k nemovitostem a mostu ev. č. 432-016.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 08:00:00 do 2018-10-31 17:00:00
Zlín, Zlínský kraj
Zlín, ulice Štefánikova, Zlín, okr. Zlín
ulice Štefánikova, Zlín, okr. Zlín, uzavřeno, stavební práce, Od 16.04.2018 07:00 Do 30.09.2018 23:59, Uzavírka provozu na místní komunikaci a místní komunikaci pro pěší ul. Univerzitní je z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavební akce: "Úprava komunikace nad ulicí Štefánikova, okolo komplexu UTB", obchozí trasa pro pěší vedena po místní komunikaci pro pěší ul. Hradská. Přístup do ZŠ Emila Zátopka bude zajištěn přes provizorní bezpečnou, bezbariérovou zpevněnou plochu z areálu UTB., Vydal: Magistrát města Zlína
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-09-30 23:59:00
Borušov, Pardubický kraj
Borušov, silnice I/35, Žipotín, okr. Svitavy
silnice I/35, Žipotín, okr. Svitavy, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 16.04.2018 06:00 Do 20.05.2018 23:59, silnice I. třídy č. 35 (v km cca 198,600 – 200,093, v extravilánu obcí Žipotín a Studená Loučka), konkrétně stoupací pruh ve směru od Moravské Třebové a stoupací pruh ve směru od Mohelnice. Doprava bude vedena vždy ve zbývajících dvou jízdních pruzích., Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje
ovlivněno: práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 06:00:00 do 2018-05-20 23:59:00
Čachrov, Plzeňský kraj
Čachrov, silnice I/27, Javorná - Železná Ruda, okr. Klatovy
stavební práce
silnice I/27, Javorná - Železná Ruda, okr. Klatovy, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.05.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice I/27 za účelem stavebních prací - povrchová úprava (výměna asfaltového krytu); úprava krajnic; pročištění příkopů; oprava propustků; úprava autobusové zastávky; úprava napojení křižovatek a sjezdů na sousední nemovitosti; obnova vodorovného dopravního značení, v rámci akce „I/27 Gerlova Huť – Železná Ruda, most ev.č.27-110“., Objížďka - bez rozlišení, zachován jeden jízdní pruh: ulice Lyžařská, Železná Ruda - silnice I/27, Čachrov, část obce Javorná, okr. Klatovy, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2018-04-16 07:00:00 do 2018-05-31 23:59:00