Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 06.12.2017

Líský, Středočeský kraj
Líský, silnice III/23716, v katastru obce Líský, okr. Kladno
silnice III/23716, v katastru obce Líský, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.12.2017 08:00 Do 05.01.2018 23:59, celková oprava souvrství vozovky PK III/23716 v obci Líský, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice II/237, III/23716, místní komunikace, Vydal: Městský úřad Slaný
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 08:00:00 do 2018-01-05 23:59:00
Český Brod, Středočeský kraj
Český Brod, silnice I/12, v katastru obce Český Brod, okr. Kolín
práce na silnici
silnice I/12, v katastru obce Český Brod, okr. Kolín, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.12.2017 12:00 Do 06.12.2017 16:00, oprava výtluků
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 12:00:00 do 2017-12-06 16:00:00
Bečváry, Středočeský kraj
Bečváry, silnice I/2, Bečváry, okr. Kolín
práce na silnici
silnice I/2, Bečváry, okr. Kolín, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.12.2017 08:00 Do 06.12.2017 12:00, oprava výtluků
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 08:00:00 do 2017-12-06 12:00:00
Libouchec, Ústecký kraj
Libouchec, D8, mezi km 86.5 a 82.8, ve směru Praha
stavební práce
D8, mezi km 86.5 a 82.8, ve směru Praha, Od 06.12.2017 05:00, Do 07.12.2017 23:00, částečná uzavírka dálnice D8, za účelem provedení pravidelné údržby a servisu tunelů Libouchec (km 82,8–83,5) a Panenská (km 84,4–86,5), v rozsahu: a) pravá trouba tunelů Libouchec a Panenská; 4. 12. 2017, 05:00 hod. – 5. 12. 2017, 23:00 hod.; provoz bude veden v levém pásu dálnice v režimu 1+1, b) levá trouba tunelů Libouchec a Panenská; 6. 12. 2017, 05:00 hod. – 7. 12. 2017, 23:00 hod.; provoz bude veden v pravém pásu dálnice v režimu 1+1. Stanovené podmínky: 1. Organizace uzavírky bude projednána s dálničním oddělením Policie ČR v Řehlovicích. 2. V případě povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona) bude uzavírka dle bodu a) provedena v době od 18. 12. 2017, 05:00 hod. do 19. 12. 2017, 18:00 hod. a uzavírka dle bodu b) v době od 20. 12. 2017, 05:00 hod. do 21. 12. 2017, 18:00 hod. 3. Přesný čas zahájení a ukončení každé uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy (uzavirky@mdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3 (ndic@rsd.cz). 4. Dopravní značení uzavírek bude provedeno podle opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem dopravy pod č. j. 123/2017-120-RD/3 dne 10. 5. 2017 (přičemž budou splněny podmínky v něm uvedené) a dle schémat DT 735a, DT737a, DT 738b a DT 736a, DT 737b, DT739b příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR Označování pracovních míst na dálnicích – II. díl, Pracovní místa s převedením provozu v tunelech, schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 123/2017-120-RD/5 dne 10. 5. 2017. 5. Za dodržení dopravně bezpečnostních opatření, organizaci a zabezpečení prací spojených s uzavírkami a dodržení podmínek rozhodnutí jsou odpovědné osoby: • za práce spojené se servisem technologických zařízení tunelu – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8; kontaktní osoba: Radomír Zelenka, tel. 724 038 356, • za dopravní značení a práce spojené s údržbou tunelu – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4; kontaktní osoba: Ladislav Petrovič, DiS., tel. 724 357 413. 6. Uzavírkou nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Při pracích bude postupováno podle směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích, v platném znění, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 05:00:00 do 2017-12-07 23:00:00
Chomutov, Ústecký kraj
Chomutov, ulice Kamenná, Chomutov, okr. Chomutov
ulice Kamenná, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Od 06.12.2017 07:00 Do 06.12.2017 18:00, Uzavírka provozu v ul. Kamenná z důvodu opravy povrchu vozovky., Objížďka - jednosměrná: přes: ulice Školní pěšina, Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 07:00:00 do 2017-12-06 18:00:00