Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 13.09.2017

Uhlířská Lhota, Středočeský kraj
Uhlířská Lhota, na silnici u obce Uhlířská Lhota okres Kolín
zvěř na vozovce
Od 13.9.2017 12:55 do 13:55; na silnici u obce Uhlířská Lhota okres Kolín; zvěř na vozovce
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-13 12:55:00 do 2017-09-13 13:55:00
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Ostrava, silnice II/479 (ulice 28. října), Nová Ves, Ostrava
silnice II/479 (ulice 28. října), Nová Ves, Ostrava, Od 17.09.2017 19:00, Do 19.09.2017 05:00, a dopravní omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice II/647 (ulice Plzeňská) v křižovatce „Vodárna“ navazující části k ul. Plzeňská ve dnech od 17.9.2017, 19:00 hod. do 18.9.2017, 5:00 hod., od 18.9.2017, 19:00 hod. do 19.9.2017, 5:00 hod. (náhradní termín ve dnech od 24.9.2017, 19:00 hod. do 25.9.2017, 5:00 hod., od 25.9.2017, 19:00 hod. do 26.9.2017, 5:00 hod.) v souvislosti s akcí: „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská“. Důvod zvláštního užívání a uzavírky: stavební práce – frézování a pokládka ložné a obrusné vrstvy Druh uzavírky: úplná 17.9.2017 – 19.9.2017 Jedná se o frézování a následně pokládku ložné a obrusné vrstvy v křižovatce „Vodárna“ navazující části k ul. Plzeňská. Doba zvláštního užívání a uzavírky: od 17.9.2017, 1900 hod. do 18.9.2017, 500 hod. od 18.9.2017, 1900 hod. do 19.9.2017, 500 hod. náhradní termín od 24.9.2017, 1900 hod. do 25.9.2017, 500 hod. od 25.9.2017, 1900 hod. do 26.9.2017, 500 hod. Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle ust. § 24 odst. 4 silničního zákona. Individuální doprava byla odkloněna do trasy: Za uzavřenou ul. Plzeňskou od Ferony k Vodárně: - směr na Brno, Bohumín, Centrum, Poruba, Svinov z ul. Plzeňská vpravo na ul. U Koupaliště, vlevo na ul. 28. října; - směr Centrum z ul. 28. října vpravo na ul. Mariánskohorská; Za uzavřené levé odbočení z ul. 28. října: - směr Příbor po ul. 28. října rovně přes křižovatku, dále po ul. 28. října a ul. Opavská vpravo sjezdem na kruhový objezd u Hornbachu, na druhém kruhovém objezdu druhým výjezdem na ul. Mannesmannovou, vpravo na ul. Polaneckou, z mimoúrovňového křížení druhým výjezdem na ul. Rudnou, vpravo na ul. Plzeňská; Za uzavřený přímý směr ul. Plzeňské od Vodárny k Feroně: - směr Příbor z ul. Mariánskohorská vpravo na ul. 28. Října a ul. Opavská sjezdem na kruhový objezd u Hornbachu, na druhém kruhovém objezdu výjezdem na ul. Mannesmannovou, vpravo na ul. Polaneckou, z mimoúrovňového křížení druhým výjezdem na ul. Rudnou, vpravo na ul. Plzeňská; Za uzavřený rovný směr a pravé a levé odbočení v křižovatce Vodárna ve směru z Poruby: - směr Centrum, Mariánské Hory, Bohumín, Příbor z ul. Opavská vpravo sjezdem na kruhový objezd před autobusovým terminálem, vpravo na ul. Bíloveckou, na kruhovém objezdu druhým výjezdem na ul. Mannesmannovou, vpravo na ul. Polaneckou, z mimoúrovňového křížení druhým výjezdem na ul. Rudnou; - směr Centrum z ul. Rudné vpravo nájezdem na ul. Plzeňskou; Veřejná autobusová linková doprava: MHD: Provoz pravidelných linek není omezen, autobusy nebudou jezdit po objízdných trasách. Linková doprava: Linka 910128/8 ze zastávky Ostrava, Hrabůvka Poliklinika po MK Horní, I/58 (Plzeňská), I/11 (Rudná), II/4782h, II/4782 (Polanecká), II/4785 (Bílovecká), MK Peterkova. Linky 910132, 910286, 910673, 930201 a 950110 ze zastávky Ostrava, Svinov, mosty horní zastávka po II/647 (28. Října) a v prostoru křižovatky „Vodárna“ po tramvajovém pásu na signál pro tramvajový provoz. Za křižovatkou na původní trasu. Objízdná trasa z centra do Poruby není nutná. , v křižovatce ulice Plzeňská x 28. října, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/647 (ulice Plzeňská), Mariánské Hory a Hulváky - silnice II/479 (ulice 28. října), Nová Ves, Ostrava, přes: ulice U Koupaliště, Vydal: Magistrát města Ostravy
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-17 19:00:00 do 2017-09-19 05:00:00
Blíževedly, Liberecký kraj
Blíževedly, na silnici u obce Blíževedly okres Česká Lípa
zvěř na vozovce
Od 13.9.2017 12:50 do 13:50; na silnici u obce Blíževedly okres Česká Lípa; zvěř na vozovce
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-13 12:50:00 do 2017-09-13 13:50:00
Luby, Karlovarský kraj
Luby, na silnici u obce Luby okres Cheb
zvěř na vozovce
Od 13.9.2017 12:50 do 13:50; na silnici u obce Luby okres Cheb; zvěř na vozovce
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-13 12:50:00 do 2017-09-13 13:50:00
Myslív, Plzeňský kraj
Myslív, na silnici u obce Myslív okres Klatovy
zvěř na vozovce
Od 13.9.2017 12:50 do 13:50; na silnici u obce Myslív okres Klatovy; zvěř na vozovce
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-13 12:50:00 do 2017-09-13 13:50:00
Hrabůvka, Olomoucký kraj
Hrabůvka, D1, mezi km 305.1 a 304.7, ve směru Praha
práce údržby
D1 ve směru Praha, mezi 305.1 a 304.7 km, v termínu od 14. 09. 2017 08:30 do 14. 09. 2017 18:00, údržba a opravy svodidel, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 2
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-14 08:30:00 do 2017-09-14 18:00:00
Drozdov, Středočeský kraj
Drozdov, silnice III/2356, Drozdov, okr. Beroun
silnice III/2356, Drozdov, okr. Beroun, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.09.2017 00:00 Do 22.09.2017 23:59, Úplná uzavírka v obci Drozdov z důvodu Homogenizace., Objížďka - bez rozlišení: silnice III/2357, Drozdov, okr. Beroun - silnice III/2354, Líšná, okr. Rokycany, přes: silnice III/2354, Vydal: Městský úřad Hořovice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-09-22 23:59:00
Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj
Nové Město nad Metují, silnice I/14 (ulice Českých bratří), Nové Město nad Metují, okr. Náchod
silnice I/14 (ulice Českých bratří), Nové Město nad Metují, okr. Náchod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.09.2017 00:00 Do 27.09.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice I/14 v Novém Městě nad Metují, ul. Českých Bratří z důvodu provedení opravy silnice I/14 . Po odfrézování křižovatky bude zajištěn vjezd a výjezd do ul. Pod Vinicemi a vjezd do ul. Pod Výrovem provizorními přejezdy (zasypán frézovanou drtí), do doby pokládky asfaltových vrstev. Asfaltové vrstvy budou položeny dle místních podmínek pro zachování obslužnosti obou ulic., Objížďka - bez rozlišení: od Dobrušky směr Náchod: I/14 – místní část Spy – III/30821 – II/308 – do Nového Města n. M. – III/28520 směr Vrchoviny – III/28521 – zpět na I/14. Objízdná trasa je obousměrná. Objízdná trasa od Slavoňova a Jestřebí bude vedena po silnici I/14 s napojením ve Spech na objízdnou trasu směr Dobruška - Náchod. Objízdná trasa je obousměrná. Po celou dobu uzavírky bude křižovatka silnic I/14 a III/28522 (na Jestřebí) průjezdná. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-09-27 23:59:00
Hrabůvka, Olomoucký kraj
Hrabůvka, D1, mezi km 304.7 a 305.1, ve směru Bohumín – PL
práce údržby
D1 ve směru Ostrava, mezi 304.7 a 305.1 km, v termínu od 14. 09. 2017 08:30 do 14. 09. 2017 18:00, údržba a opravy svodidel, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 2
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-14 08:30:00 do 2017-09-14 18:00:00