Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.06.2017

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Karlovy Vary, místní komunikace - ulice Ondříčkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary
místní komunikace - ulice Ondříčkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, Od 19.06.2017 02:00 Do 19.06.2017 06:00, část místní koomunikace ulice Ondříčkova, od křitovatky s ul. Vítězná ke schodišti do ul. Bezručova; úsek dlouhý cca 300 m. Důvodem uzavírky je zajištění pracovního prostoru pro přesun techniky - vrtací souprava pro opravu opěrné zdi v havarijním stavu., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 02:00:00 do 2017-06-19 06:00:00
Hradčany, Olomoucký kraj
Hradčany, silnice III/43716, Hradčany, okr. Přerov
silnice III/43716, Hradčany, okr. Přerov, uzavřeno, stavební práce, Od 19.06.2017 07:00 Do 30.09.2017 23:59, Úplná uzavírka /mimo IZS, BUS, dopravní obsluhy/ krajské sil. III/43716 a III/43718 Hradčany z důvodu akce "Likvidace odpadních vod Hradčany, kanalizace a ČOV"., Objížďka - obousměrná: přes: Želatovice, Vydal: Magistrát města Přerova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-09-30 23:59:00
Louny, Ústecký kraj
Louny, silnice III/22934, Louny - Smolnice, okr. Louny
silnice III/22934, Louny - Smolnice, okr. Louny, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.06.2017 07:00 Do 29.06.2017 23:59, úplné omezení provozu, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice I/7 (Cítoliby), Vydal: Městský úřad Louny
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-06-29 23:59:00
Bílý Potok, Liberecký kraj
Bílý Potok, silnice II/290, Bílý Potok, okr. Liberec
práce na inženýrských sítích
silnice II/290, Bílý Potok, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, provoz převeden do protisměru, Od 19.06.2017 07:00 Do 12.07.2017 23:59, částečná uzavírka provozu na sil. II/290 v katastru obce Bílý Potok z důvodu provádění inženýrských sítí a rekonstrukce silnice, provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Frýdlant
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-12 23:59:00
Chlumec nad Cidlinou, Královéhradecký kraj
Chlumec nad Cidlinou, silnice III/32723 (ulice 9. května), Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
silnice III/32723 (ulice 9. května), Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.06.2017 07:00 Do 25.06.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice III/32723 v úseku od silnice I/11 po most přes Cidlinu v Chlumci nad Cidlinou z důvodu opravy komunikace., Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/11, III/32724, Vydal: Magistrát města Hradec Králové
ovlivněno: uzavřeno, práce na silnici
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-06-25 23:59:00
Náchod, Královéhradecký kraj
Náchod, silnice I/33 (ulice Českoskalická), Náchod, okr. Náchod
práce na silnici
silnice I/33 (ulice Českoskalická), Náchod, okr. Náchod, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 19.06.2017 07:00 Do 29.10.2017 23:59, částečná uzavírka silnice I/33 v Náchodě, z důvodu provedení rekonstrukce silnice. Práce budou probíhat po třetinách šířky vozovky. Jedna třetina bude vždy uzavřena a provoz bude veden ve dvou zúžených jízdních pruzích. Dopravní připojení do/z bočních místních komunikací bude možné. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-10-29 23:59:00
Horní Planá, Jihočeský kraj
Horní Planá, silnice I/39, v katastru obce Horní Planá, část obce Hůrka, okr. Český Krumlov
silnice I/39, v katastru obce Horní Planá, část obce Hůrka, okr. Český Krumlov, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 19.06.2017 07:00 Do 19.07.2017 23:59, částečná uzavírka úseku silnice I/39, u osady Karlovy Dvory II, okr. Český Krumlov dle doložené situace Termín: 19. 06. 2017 – 19. 07. 2017. Důvodem je oprava propustku v havarijním stavu. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu a provoz bude řízen semaforovou soupravou. V případě, že některá z kolon by byla delší jak 150 m, bude provoz řízen poučenými osobami., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
ovlivněno: práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-19 23:59:00
Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Libčice nad Vltavou, silnice III/24014, III/2409, v katastru obce Libčice nad Vltavou, okr. Praha-západ
silnice III/24014, III/2409, v katastru obce Libčice nad Vltavou, okr. Praha-západ, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 19.06.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, uzavírka sil. III/2407 Libčice nad Vltavou, Vydal: Městský úřad Černošice
ovlivněno: práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-06-30 23:59:00
Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Libčice nad Vltavou, silnice III/2407 (ulice Ke Křižovatce), Libčice nad Vltavou, část obce Chýnov, okr. Praha-západ
silnice III/2407 (ulice Ke Křižovatce), Libčice nad Vltavou, část obce Chýnov, okr. Praha-západ, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.06.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, uzavírka sil. III/2407 Libčice nad Vltavou, Objížďka - bez rozlišení: Od křižovatky sil. III/24014 x 2407 x 2409 po sil. III/2409 ul. Turská na sil. III/2407 ul. Chýnovská – Ke Křižovatce a opačně , Vydal: Městský úřad Černošice
ovlivněno: uzavřeno, práce na silnici
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-06-30 23:59:00