Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.06.2017

Lovosice, Ústecký kraj
Lovosice, ulice Žižkova, Lovosice, okr. Litoměřice
ulice Žižkova, Lovosice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Od 19.06.2017 07:00 Do 31.12.2017 23:59, Z důvodu revitalizace autobusového nádraží bude toto nádraží uzavřeno. Autobusové zastávky budou provizorně umístěny do ul. Žižkova., Objížďka - obousměrná: přes: ulice Terezínská, ulice Husova, Objížďka - pro autobusovou dopravu: přes: ulice Husova, Vydal: Městský úřad Lovosice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-12-31 23:59:00
Pardubice, Pardubický kraj
Pardubice, ulice Jožky Jabůrkové, Pardubice VII, Pardubice
ulice Jožky Jabůrkové, Pardubice VII, Pardubice, uzavřeno, stavební práce, Od 19.06.2017 07:00 Do 19.07.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Jožky Jabůrkové vedoucí na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 120/4, 556/20, 120/14, 86/9, 86/10, 86/11 v k. ú. Trnová, která začíná v úseku od domu č. p. 261 a končí v místě u č. p. 39, a to z důvodu realizace stavebních prací – výměna vodovodního řádu, bez stanovení objízdné trasy., Vydal: ÚMO Pardubice VII
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-19 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Jalodvorská, Praha 4
ulice Jalodvorská, Praha 4, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.06.2017 07:00 Do 10.11.2017 23:59, Z důvodů provádění rekonstrukce místní komunikace Jalodvorská bude provedena uzavírka komunikace v úseku od ul. Lukešova k ul.Paběnická, Vydal: ÚMČ Praha 04
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-11-10 23:59:00
Stará Ves, Olomoucký kraj
Stará Ves, D1, mezi km 269.7 a 268.6, ve směru Praha
práce na silnici
D1 ve směru Praha, mezi 269.7 a 268.65 km, v termínu od 19. 06. 2017 08:00 do 19. 06. 2017 19:00, údržba a opravy vozovek CB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 08:00:00 do 2017-06-19 19:00:00
Liberec, Liberecký kraj
Liberec, ulice Broumovská, Liberec, okr. Liberec
práce na inženýrských sítích
ulice Broumovská, Liberec, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 19.06.2017 07:00 Do 09.07.2017 23:59, Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu, Při rekonstrukci plynovodu bude ponechán alespoň jeden jízdní pruh pro dopravní obslužnost ulice Na Kačírku a Broumovské, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Sametová, Vydal: Magistrát města Liberec
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-09 23:59:00
Plzeň, Plzeňský kraj
Plzeň, ulice Růženy Svobodové, Plzeň 1
ulice Růženy Svobodové, Plzeň 1, uzavřeno, stavební práce, Od 19.06.2017 07:00 Do 04.09.2017 23:59, úplná uzavírka MK III. třídy č. C 1704 Růženy Svobodové v Plzni, v úseku od ul. Vlastina směrem k ul. Lidická. Jedná se o slepou část komunikace., Vydal: ÚMO Plzeň 01
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-09-04 23:59:00
Příbram, Středočeský kraj
Příbram, ulice Lázeňská, Příbram, okr. Příbram
ulice Lázeňská, Příbram, okr. Příbram, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 19.06.2017 07:00 Do 28.06.2017 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v Příbrami II, ul. Lázeňská z důvodu opravy podpovrchové revizní šachty O2, Vydal: Městský úřad Příbram
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-06-28 23:59:00
Český Těšín, Moravskoslezský kraj
Český Těšín, silnice II/468 (ulice Karvinská), Český Těšín, okr. Karviná
silnice II/468 (ulice Karvinská), Český Těšín, okr. Karviná, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 19.06.2017 07:00 Do 02.07.2017 23:59, Úplná uzavírka silničního provozu na pozemní komunikaci silnice II/468 ul. Karvinská parc.č. 3277/1, v úseku od křižovatky s ul. Hřbitovní po parkoviště restaurace Na Brandýse, v délce 130 m, k.ú. Český Těšín, v termínu 19.06.2017 - 02.07.2017. Důvodem uzavírky jsou stavební práce na inženýrských sítích – rekonstrukce kanalizačních stok., Objížďka - bez rozlišení, objížďka: Obousměrná značená pro tranzitní dopravu - silnice I/67, I/48, I/11. Pro místní OA, BUS a IZS - ul. Hřbitovní, ul. Slezská, ul. Ostravská, ul. Hrabinská, Vydal: Městský úřad Český Těšín
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-02 23:59:00
Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Ústí nad Labem, ulice Školní, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem
ulice Školní, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 19.06.2017 07:00 Do 28.07.2017 23:59, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-19 07:00:00 do 2017-07-28 23:59:00