Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Jičín, Královéhradecký kraj
Jičín, silnice II/286 (ulice Revoluční) - silnice III/2861, Jičín, okr. Jičín
silnice II/286 (ulice Revoluční) - silnice III/2861, Jičín, okr. Jičín, Od 15.03.2017 00:00, Do 16.07.2017 23:59, Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu o délce 800 m na výjezdu z Jičína směrem na Valdice s kyvadlovým provozem. Nákladní doprava převedena až do 16.7.2017 na objížďku přes Dřevěnice a Studeňany. , vždy max. 800 m a jen jeden jízdní pruh, Objížďka - pro vozidla nad X tun, IS 11 : silnice I/16, Holín - silnice III/2861, Jičín, okr. Jičín, přes: Jičín, Úlibice, Pro nákladní vozidla obousměrně z Jičína do Úlibic a z Valdic přes Studeňany k odbočce od obce Radim, dále pak jednosměrně do Úlibic nebo z Úlibic přes Dřevěnice k odbočce od obce Radim. , Vydal: Městský úřad Jičín
ovlivněno: práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-03-15 00:00:00 do 2017-07-16 23:59:00
Jičín, Královéhradecký kraj
Jičín, silnice II/286, Jičín - (ulice Jičínská), Valdice, okr. Jičín
silnice II/286, Jičín - (ulice Jičínská), Valdice, okr. Jičín, Od 17.07.2017 00:00, Do 20.08.2017 23:59, Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu o délce 800 m na výjezdu z Jičína směrem na Valdice s kyvadlovým provozem. Nákladní doprava převedena až do 16.7.2017 na objížďku přes Dřevěnice a Studeňany. , Vydal: Městský úřad Jičín
ovlivněno: práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-17 00:00:00 do 2017-08-20 23:59:00
Podolí, Jihomoravský kraj
Podolí, silnice III/37370, Podolí, okr. Brno-venkov
silnice III/37370, Podolí, okr. Brno-venkov, Od 24.06.2017 08:00, Do 25.06.2017 23:59, silnice č. III/37370 v obci Podolí z důvodu konání kulturních akcí - pouť v Podolí a výročí obce 780 let od první historické zmínky o obci Podolí Při respektování níže uvedených podmínek: 1. Uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturních akcí - pouť v Podolí a výročí obce 780 let od první historické zmínky o obci Podolí, silnice č. III/37370. 2. Uzavírka je povolena v termínu - Podolská pouť od středy 10.05.2017 od 8:00 hod. do neděle 14.05.2017 do 23:50 hod a Výročí obce 780 let od první historické zmínky o obci Podolí od soboty 24.06.2017 od 8:00 hod. do neděle 25.06.2017 do 23:50 hod. 3. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení akce po celou dobu uzavírky je žadatel, tedy Obec Podolí, Podolí č.p. 1, 644 03 Podolí, IČ 00282332. Odpovědnou osobou za instalaci, údržbu dopravního značení je žadatel. 1. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci konání pouti v Podolí tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 2. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích označena předepsaným způsobem. Žadatelé zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky a objížďky provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 30/2001 Sb.“). Po celou dobu uzavírky a objížďky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných správních orgánů: ? Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici, které vydal MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opustěná 9/2, 656 70 Brno dne 02.05.2017, č.j. OV-ČJ/62385-17/MAD, ? Výše definované stanovení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky (dále jen „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“). Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím ukončení. 3. Z hlediska linkové osobní dopravy – byl dne 21.04.2017 pod č.j. JMK 59858/2017 vydán souhlas příslušným dopravním úřadem, KrÚ JmK, odborem rozvoje dopravy, odd. veřej. osobní dopravy. 4. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnic. , Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: uzavřený úsek silnice č. III/37370 se bude objíždět po místních komunikacích obce Podolí a to ulicemi Pod Hřbitovem a Hřbitovní, Vydal: Městský úřad Šlapanice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-24 08:00:00 do 2017-06-25 23:59:00
Chabařovice, Ústecký kraj
Chabařovice, silnice II/253 (ulice Husovo náměstí - ulice Náměstí 9. května), Chabařovice, okr. Ústí nad Labem
silnice II/253 (ulice Husovo náměstí - ulice Náměstí 9. května), Chabařovice, okr. Ústí nad Labem, Platnost od 17.5.2017 16:00 do 22.5.2017 12:00, Z důvodu konání Chabařovické poutě, bude uzavřeno celé náměstí. Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením., Vydal: Městská policie Chabařovice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-17 16:00:00 do 2017-05-22 12:00:00
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Ostrava, ulice Pasteurova, mezi křižovatkami ulic Syllabova a Kořenského, Vítkovice, Ostrava
ulice Pasteurova, mezi křižovatkami ulic Syllabova a Kořenského, Vítkovice, Ostrava, Od 05.06.2017 07:00, Do 31.07.2017 20:00, Uzavírka mistní komunikace III. třídy PASTEUROVA mezi křižovatkou s ulicí Ruská a křižovatkou s ulicí Syllabova, Pasteurova uzavřena mezi ul .Syllabova a ul. Kořenského ul. Kořenského - ul. Pasteurova průjezdná směrem k ul. Ruská a v opačném směru směrem k ul. Rostislavova , Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: ulice Kořenského - ulice Pasteurova, Vítkovice, Ostrava, Ulice Pasteurova ze směru od ulice Kořenského směr Ruská a v opačném směru průjezdná , Vydal: ÚMO Ostrava Vítkovice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 07:00:00 do 2017-07-31 20:00:00
Zábřeh, Olomoucký kraj
Zábřeh, ulice V Opravě, Zábřeh, okr. Šumperk
ulice V Opravě, Zábřeh, okr. Šumperk, Od 05.06.2017 00:00, Do 31.08.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ulice V Opravě - opravy komunikace. , Mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy. Vydal: Městský úřad Zábřeh
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 00:00:00 do 2017-08-31 23:59:00
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Ústí nad Orlicí, v katastru obce Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, Barcalova - Mírové nám. - Mistra Jaroslava Kociana - T. G. Masaryka
v katastru obce Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, Barcalova - Mírové nám. - Mistra Jaroslava Kociana - T. G. Masaryka, Od 05.06.2017 14:00, Do 10.06.2017 23:59, uzavírka místní komunikace - Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí (v úseku od křižovatky s ul. Příkopy a T.G.Masaryka, od křižovatky s ul. M.J.Kociána a Hakenova, ul. Barcalova) z důvodu pořádání akce "Město v pohybu 2017". Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 14:00:00 do 2017-06-10 23:59:00
Březno, Ústecký kraj
Březno, silnice III/22512, v katastru obce Březno, část obce Nechranice - silnice III/2253, v katastru obce Chbany, okr. Chomutov
silnice III/22512, v katastru obce Březno, část obce Nechranice - silnice III/2253, v katastru obce Chbany, okr. Chomutov, Od 12.09.2017 08:00, Do 12.09.2017 14:30, hráz VD Nechranice, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/568, v katastru obce Březno, část obce Nechranice - silnice III/22512, v katastru obce Chbany, část obce Vikletice, okr. Chomutov, přes: Kadaň, silnice II/224, ulice Říční, Vinaře, Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-12 08:00:00 do 2017-09-12 14:30:00
České Budějovice, Jihočeský kraj
České Budějovice, ulice Široká, mezi křižovatkami ulic Biskupská a Dr. Stejskala, České Budějovice, okr. České Budějovice
ulice Široká, mezi křižovatkami ulic Biskupská a Dr. Stejskala, České Budějovice, okr. České Budějovice, Od 31.05.2017 14:00, Do 31.05.2017 22:00, kulturně komunitní akce "PO SOUSEDSKU 2017", Vydal: Magistrát města České Budějovice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-31 14:00:00 do 2017-05-31 22:00:00