Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Klíny, Ústecký kraj
Klíny, silnice II/271, Litvínov - Klíny, část obce Sedlo, okr. Most
silnice II/271, Litvínov - Klíny, část obce Sedlo, okr. Most, Od 05.06.2017 00:00, Do 12.06.2017 23:59, Částečná uzavírka silnice č. II/271 Litvínov - Klíny - oprava komunikace, Vydal: Městský úřad Litvínov
ovlivněno: práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 00:00:00 do 2017-06-12 23:59:00
Olšany, Olomoucký kraj
Olšany, silnice III/3682, okr. Šumperk, v katastru obce Olšany - v katastru obce Olšany - v katastru obce Olšany, část obce Klášterec - v katastru obce Olšany, část obce Klášterec - v katastru obce Zborov - v katastru obce Zborov - v katastru obce Zborov - v kata
uzavřeno, sportovní akce
silnice III/3682, okr. Šumperk, v katastru obce Olšany - v katastru obce Olšany - v katastru obce Olšany, část obce Klášterec - v katastru obce Olšany, část obce Klášterec - v katastru obce Zborov - v katastru obce Zborov - v katastru obce Zborov - v katastru obce Zborov, Od 02.06.2017 16:00, Do 04.06.2017 16:00, Uzavírka silnice III/3682 v úseku od obce Zborov (od autobusové zastávky) až po začátek obce Klášterec sportovní akce "MČR v downhill skateboaringu - Bitva o Zborov" v dále uvedených termínech: 02.06.2017 od 16:00 do 21:00 (pátek – příprava a zabezpečení tratě) 03.06.2017 od 08:30 do 17:00 (sobota - volné jízdy, intervaly cca 15 min.) 04.06.2017 od 08:30 do 16:00 (neděle – závod, vyhlášení, uvedení do původního stavu) , Objížďka - obousměrná, DZ : V obci Bohutín(okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci Bohutín(okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci Chromeč(okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci Horní Studénky(okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci Jedlí(okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci Klášterec(okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice II/369, V obci Postřelmůvek(okres Šumperk), silnice: silnice II/369, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci Rovensko(okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci Svébohov(okres Šumperk), silnice: silnice II/368, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci Vyšehoří(okres Šumperk), silnice: silnice I/11, V obci (okres Šumperk), silnice: silnice III/3682, V obci Zborov(okres Šumperk), silnice: silnice III/3682, Ze silnice III/3682 v Klášterci na silnici I/11 úsek Klášterec - odbočka Vyšehoří, dále po II/369 přes obce Vyšehoří a Postřelmůvek do obce Rovensko, dále po II/368 přes obce Svébohov a Horní Studénky na silnici III/3682 do Zborova. Vydal: Městský úřad Zábřeh
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-02 16:00:00 do 2017-06-04 16:00:00
Chlumec nad Cidlinou, Královéhradecký kraj
Chlumec nad Cidlinou, silnice I/11 (ulice Pražská), Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
silnice I/11 (ulice Pražská), Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, Od 03.06.2017 00:00, Do 04.06.2017 23:59, částečná a úplná uzavírka silnice I/11 v Chlumci nad Cidlinou, výjezd směr Poděbrady, v délce cca 1,570 km, v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/327 (u Lidlu) po okružní křižovatku se silnicí III/32414 (na Lišice), z důvodu provedení opravy živičného krytu vozovky. Termín uzavírky: Částečná uzavírka (jeden jízdní pruh uzavřen): 22.5.2017 – 2.6.2017 Úplná uzavírka: 3.6.2017 – 4.6.2017 Rezervní termín pro úplnou uzavírku (pro pokládku vrchních vrstev) v případě nepříznivých klimatických podmínek: 10.6. 2017 – 11.6.2017 Objízdná trasa při částečné uzavírce: Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu. V době 6 – 18 hod. bude kyvadlově řízen pověřenými pracovníky stavby. V době 18 – 6 hod. bude řízen světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa při úplné uzavírce: Objízdná trasa bude vedena obousměrně po místních komunikacích Vrchlického, Spravedlnost a místní komunikaci a silnici III/32414 zpět na I/11. , Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/32414 - ulice Vrchlického, Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, přes: ulice Spravedlnost, Objízdná trasa při úplné uzavírce: Objízdná trasa bude vedena obousměrně po místních komunikacích Vrchlického, Spravedlnost a místní komunikaci a silnici III/32414 zpět na I/11. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-03 00:00:00 do 2017-06-04 23:59:00
Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj
Kostelec nad Černými lesy, silnice I/2, v katastru obce Kostelec nad Černými lesy, část obce Svatbín - v katastru obce Oleška, okr. Praha-východ
stavební práce
silnice I/2, v katastru obce Kostelec nad Černými lesy, část obce Svatbín - v katastru obce Oleška, okr. Praha-východ, Od 23.05.2017 00:00, Do 26.05.2017 23:59, částečná uzavírka silnice I/2, v k.ú. Oleška, staničení km 17,070 – 18,335, z důvodu opravy asfaltové vrstvy. Uzavřený úsek: Silnice I/2, km 17,070 – 18,335, délka uzavírky 50 m. Popis objízdné trasy: Objízdná trasa není stanovena. Autobusová doprava: Provoz autobusové dopravy bude veden po dobu částečné uzavírky stejně jako ostatní automobilová doprava. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-23 00:00:00 do 2017-05-26 23:59:00
Zahořany, Plzeňský kraj
Zahořany, silnice III/1839 - silnice III/1836, Zahořany, okr. Domažlice
silnice III/1839 - silnice III/1836, Zahořany, okr. Domažlice, Od 10.07.2017 00:00, Do 30.09.2017 23:59, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici: A) III. tř. č. 1839, v délce: cca 280 m: km staničení: cca 3,495-3,775 (křižovatka silnice III. tř. č. 1839 a silnice III. tř. č. 1836) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); B) III. tř. č. 1835, v délce: cca 60 m: km staničení: cca 2,833-2,893 (křižovatka silnice III. tř. č. 1835 a silnice III. tř. č. 1839) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); , Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/1836, Zahořany - silnice II/183, Milavče, část obce Radonice, okr. Domažlice, přes: silnice II/183 (Radonice), silnice III/1836 (Stanětice), Hříchovice, v délce cca 12 588 m: od místa uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1836 v katastrálním území Zahořany u Domažlic po silnici III. tř. č. 1836 na křižovatku silnice II. tř. č. 183 a silnice III. tř. č. 1836 v obci Hradiště, po silnici II. tř. č. 183 na křižovatku silnice II. tř. č. 183 a silnice III. tř. č. 1835 v obci Radonice, po silnici III. tř. č. 1835 na křižovatku silnice III. tř. č. 1835 a silnice III. tř. č. 1839 v obci Zahořany a po silnici III. tř. č. 1839 zpět k místu uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1836 (křižovatka silnice III. tř. č. 1839 a silnice III. tř. č. 1836) v obci Zahořany, Vydal: Městský úřad Domažlice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-10 00:00:00 do 2017-09-30 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Pod Havlínem, mezi křižovatkami ulic Romana Blahníka a Matjuchinova, Praha-Zbraslav, Praha
ulice Pod Havlínem, mezi křižovatkami ulic Romana Blahníka a Matjuchinova, Praha-Zbraslav, Praha, Od 30.06.2017 00:00, Do 15.07.2017 23:59, komplexní rekonstrukce komunikací vč. inženýrských sítí, Vydal: ÚMČ Praha 16
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-30 00:00:00 do 2017-07-15 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, ulice Pod Havlínem, mezi křižovatkami ulic Romana Blahníka a K Havlínu, Praha-Zbraslav, Praha
ulice Pod Havlínem, mezi křižovatkami ulic Romana Blahníka a K Havlínu, Praha-Zbraslav, Praha, Od 15.06.2017 00:00, Do 30.06.2017 23:59, komplexní rekonstrukce komunikací vč. inženýrských sítí, Objížďka - bez rozlišení: ulice Pod Havlínem, Praha-Zbraslav, Praha, přes: ulice Romana Blahníka, ulice Žabovřeská, ulice K Havlínu, Vydal: ÚMČ Praha 16
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-15 00:00:00 do 2017-06-30 23:59:00
Kozlany, Kraj Vysočina
Kozlany, silnice III/39911, Kozlany, okr. Třebíč
silnice III/39911, Kozlany, okr. Třebíč, Od 29.05.2017 00:07, Do 07.06.2017 20:00, zvláštní užívání silnice č. III/39911 a silničního pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Kozlany 2x protlakem v km 4,821 a 5,022 po směru staničení z důvodu uložení kabelového vedení NN v rámci akce: „Kozlany – Obec: kabelizace venkovní sítě NN“. , Vydal: Městský úřad Třebíč
ovlivněno: zúžené jízdní pruhy
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-29 00:07:00 do 2017-06-07 20:00:00
Vlachovo Březí, Jihočeský kraj
Vlachovo Březí, silnice III/1449, Vlachovo Březí, část obce Chocholatá Lhota - Budkov, okr. Prachatice
silnice III/1449, Vlachovo Březí, část obce Chocholatá Lhota - Budkov, okr. Prachatice, Od 01.06.2017 06:00, Do 11.06.2017 18:00, obnova povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Prachatice
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-01 06:00:00 do 2017-06-11 18:00:00