Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Brno, Jihomoravský kraj
Brno, Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno
práce na inženýrských sítích
Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno, Od 02.06.2017 00:00, Do 31.08.2017 23:59, Úřad městské části města Brna, Brno – Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, Oblá 75a, Brno podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o pozemních komunikacích) a čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.: KRPB-16611-1/ČJ-2017-0600DI ze dne 01. 02. 2017), po projednání se správcem pozemní komunikace – společností Brněnské komunikace, a.s. a MČ Brno – Nový Lískovec, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto: Na základě žádosti společnosti Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČO: 40381021 zastoupené společností INVESTGAS, v.o.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 60700025 ze dne 20. 04. 2017, povoluje žadateli v rámci akce „rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek“ na pozemní komunikaci ulice Kluchova úplnou uzavírku a) od křižovatky ulic Kluchova x Rybnická po křižovatku ulic Kluchova x Zoubkova Navrhovaná jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu z ul. Rybnická, Prostřední, Zoubkova a Kluchova. V opačném směru z ul. Kluchova, Zoubkova, Zavřená a Rybnická. b) od křižovatky ulic Kluchova x Oldřišky Keithové (od Kluchova 51) po Kluchova 63 a částečnou uzavírku (s možností průjezdu s povolením stavby) c) od křižovatky ulic Kluchova x Zoubkova po Kluchova 63 a to za následujících podmínek: 1. Termíny uzavírek: a) 24. 05. 2017 – 23. 06. 2017, b) 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017, c) 02. 06. 2017 – 31. 08. 2017. 2. Žadatel o uzavírku zodpovídá za dodržení všech podmínek ve „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydaného OD MMB dne 16. 02. 2017 pod č.j.: MMB/0074098/2017. Přechodná úprava místního provozu bude provedena dle situace doprav-ního značení, která je nedílnou součástí výše uvedeného stanovení a tohoto rozhodnutí. 3. Vlastní dopravní značení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům. 4. Bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem a požárním hydrantům. 5. Žadatel v dostatečném termínu seznámí obyvatele ulice Kluchova s chystanou úplnou uzavír-kou. 6. Případné znečištění komunikačních ploch v průběhu částečné uzavírky bude bez průtahů od-straněno tak, aby nedocházelo k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 7. Budou zajištěny podmínky pro bezpečný pohyb chodců. 8. Bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému: Zdravotnické zá-chranné služby Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru města Brna a Policie ČR! 9. Odpovědný pracovník žadatele: Dalibor Ledvina telefon: 728 360 847 Geislerova 2a 615 00 Brno 10. Po skončení částečné uzavírky bude na pozemní komunikaci v dotčené lokalitě obnoven stávající dopravní režim v souladu s trvalým dopravním značením. , Kluchova 12a až po Kluchova 63, Vydal: ÚMČ Brno Nový Lískovec
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-02 00:00:00 do 2017-08-31 23:59:00
Brno, Jihomoravský kraj
Brno, Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno
Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno, Od 01.08.2017 00:00, Do 31.08.2017 23:59, Úřad městské části města Brna, Brno – Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, Oblá 75a, Brno podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o pozemních komunikacích) a čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.: KRPB-16611-1/ČJ-2017-0600DI ze dne 01. 02. 2017), po projednání se správcem pozemní komunikace – společností Brněnské komunikace, a.s. a MČ Brno – Nový Lískovec, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto: Na základě žádosti společnosti Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČO: 40381021 zastoupené společností INVESTGAS, v.o.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 60700025 ze dne 20. 04. 2017, povoluje žadateli v rámci akce „rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek“ na pozemní komunikaci ulice Kluchova úplnou uzavírku a) od křižovatky ulic Kluchova x Rybnická po křižovatku ulic Kluchova x Zoubkova Navrhovaná jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu z ul. Rybnická, Prostřední, Zoubkova a Kluchova. V opačném směru z ul. Kluchova, Zoubkova, Zavřená a Rybnická. b) od křižovatky ulic Kluchova x Oldřišky Keithové (od Kluchova 51) po Kluchova 63 a částečnou uzavírku (s možností průjezdu s povolením stavby) c) od křižovatky ulic Kluchova x Zoubkova po Kluchova 63 a to za následujících podmínek: 1. Termíny uzavírek: a) 24. 05. 2017 – 23. 06. 2017, b) 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017, c) 02. 06. 2017 – 31. 08. 2017. 2. Žadatel o uzavírku zodpovídá za dodržení všech podmínek ve „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydaného OD MMB dne 16. 02. 2017 pod č.j.: MMB/0074098/2017. Přechodná úprava místního provozu bude provedena dle situace doprav-ního značení, která je nedílnou součástí výše uvedeného stanovení a tohoto rozhodnutí. 3. Vlastní dopravní značení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům. 4. Bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem a požárním hydrantům. 5. Žadatel v dostatečném termínu seznámí obyvatele ulice Kluchova s chystanou úplnou uzavír-kou. 6. Případné znečištění komunikačních ploch v průběhu částečné uzavírky bude bez průtahů od-straněno tak, aby nedocházelo k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 7. Budou zajištěny podmínky pro bezpečný pohyb chodců. 8. Bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému: Zdravotnické zá-chranné služby Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru města Brna a Policie ČR! 9. Odpovědný pracovník žadatele: Dalibor Ledvina telefon: 728 360 847 Geislerova 2a 615 00 Brno 10. Po skončení částečné uzavírky bude na pozemní komunikaci v dotčené lokalitě obnoven stávající dopravní režim v souladu s trvalým dopravním značením. , Kluchova 51 až Kluchova 63, Vydal: ÚMČ Brno Nový Lískovec
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-01 00:00:00 do 2017-08-31 23:59:00
Brno, Jihomoravský kraj
Brno, Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno
Kluchova, Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno, Od 24.05.2017 00:00, Do 23.06.2017 23:59, Úřad městské části města Brna, Brno – Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, Oblá 75a, Brno podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o pozemních komunikacích) a čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.: KRPB-16611-1/ČJ-2017-0600DI ze dne 01. 02. 2017), po projednání se správcem pozemní komunikace – společností Brněnské komunikace, a.s. a MČ Brno – Nový Lískovec, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto: Na základě žádosti společnosti Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČO: 40381021 zastoupené společností INVESTGAS, v.o.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 60700025 ze dne 20. 04. 2017, povoluje žadateli v rámci akce „rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek“ na pozemní komunikaci ulice Kluchova úplnou uzavírku a) od křižovatky ulic Kluchova x Rybnická po křižovatku ulic Kluchova x Zoubkova Navrhovaná jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu z ul. Rybnická, Prostřední, Zoubkova a Kluchova. V opačném směru z ul. Kluchova, Zoubkova, Zavřená a Rybnická. b) od křižovatky ulic Kluchova x Oldřišky Keithové (od Kluchova 51) po Kluchova 63 a částečnou uzavírku (s možností průjezdu s povolením stavby) c) od křižovatky ulic Kluchova x Zoubkova po Kluchova 63 a to za následujících podmínek: 1. Termíny uzavírek: a) 24. 05. 2017 – 23. 06. 2017, b) 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017, c) 02. 06. 2017 – 31. 08. 2017. 2. Žadatel o uzavírku zodpovídá za dodržení všech podmínek ve „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydaného OD MMB dne 16. 02. 2017 pod č.j.: MMB/0074098/2017. Přechodná úprava místního provozu bude provedena dle situace doprav-ního značení, která je nedílnou součástí výše uvedeného stanovení a tohoto rozhodnutí. 3. Vlastní dopravní značení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům. 4. Bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem a požárním hydrantům. 5. Žadatel v dostatečném termínu seznámí obyvatele ulice Kluchova s chystanou úplnou uzavír-kou. 6. Případné znečištění komunikačních ploch v průběhu částečné uzavírky bude bez průtahů od-straněno tak, aby nedocházelo k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 7. Budou zajištěny podmínky pro bezpečný pohyb chodců. 8. Bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému: Zdravotnické zá-chranné služby Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru města Brna a Policie ČR! 9. Odpovědný pracovník žadatele: Dalibor Ledvina telefon: 728 360 847 Geislerova 2a 615 00 Brno 10. Po skončení částečné uzavírky bude na pozemní komunikaci v dotčené lokalitě obnoven stávající dopravní režim v souladu s trvalým dopravním značením. , Kluchova 2 až po Kluchova 12, Objížďka - bez rozlišení: Brno-Nový Lískovec, v katastru obce Brno, Prostřední - Zoubkova, Navrhovaná jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu z ul. Rybnická, Prostřední, Zoubkova a Kluchova. V opačném směru z ul. Kluchova, Zoubkova, Zavřená a Rybnická. , Vydal: ÚMČ Brno Nový Lískovec
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-24 00:00:00 do 2017-06-23 23:59:00
Varnsdorf, Ústecký kraj
Varnsdorf, ulice Moravská, mezi křižovatkami ulic Národní a Strakonická, Varnsdorf, okr. Děčín
ulice Moravská, mezi křižovatkami ulic Národní a Strakonická, Varnsdorf, okr. Děčín, Od 31.05.2017 00:00, Do 30.06.2017 23:59, Úplná uzavírka MK ul. Moravská, Varnsdorf v úseku od křižovatky s ul. Národní po ul. Strakonickou z důvodu výstavby vodovodu. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : ulice Národní - ulice Strakonická, Varnsdorf, okr. Děčín, přes: ulice Nemocniční, Vydal: Městský úřad Varnsdorf
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-31 00:00:00 do 2017-06-30 23:59:00
Žamberk, Pardubický kraj
Žamberk, silnice II/312 (ulice Klostermanova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí
silnice II/312 (ulice Klostermanova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, Od 08.06.2017 00:00, Do 11.06.2017 23:59, uzavírka silnice II/312 - hudební festival JamRock, Objížďka - bez rozlišení, značeno DZ: silnice III/31214 (ulice Nádražní) - silnice II/310 (ulice Divišova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice III/31014, ulice Náměstí Gen. Knopa, Vydal: Městský úřad Žamberk
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-08 00:00:00 do 2017-06-11 23:59:00
Chotěboř, Kraj Vysočina
Chotěboř, silnice II/346, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod
silnice II/346, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, Od 26.05.2017 00:00, Do 31.05.2017 23:59, Úplná uzavírku provozu na silnici II/346, silniční km 15,550 – 17,000 (úsek č. 1) a km 14,040 – 15,070 (úsek č. 2), celková dálka uzavřeného úseku 3,1 km, z důvodu obnovy živičného krytu při stavební akci II/346 Rankov – Svinný – Chotěboř. , Práce budou prováděny v extravilánu, uzavírka neplatí v obci Svinný. , Objížďka - obousměrná: ulice Riegrova - silnice III/3468, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/345 (Vilémov), ulice Olšinky, Olšinky II, místní komunikace (Kámen), Navržená objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po silnici II/346 v Chotěboři, dále po silnici II/345 přes obec Nová Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov do Golčova Jeníkova ke křižovatce se silnicí I/38, dále po této silnici do obce Kámen ke křižovatce se silnicí II/346 a dále po této silnici před obec Sedletín a Jilem do Rankova. Celková délka objízdné trasy je cca 40,1 km. , Vydal: Městský úřad Chotěboř
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-26 00:00:00 do 2017-05-31 23:59:00
Kunín, Moravskoslezský kraj
Kunín, silnice III/04734, Kunín, okr. Nový Jičín
stavební práce
silnice III/04734, Kunín, okr. Nový Jičín, Od 05.06.2017 00:00, Do 20.08.2017 23:59, Částečné omezení silnice III/04734 v obci Kunín při stavební akci : Kunín chodníky II. etapa, Řízeno světelnou signalizací. Vydal: Městský úřad Nový Jičín
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 00:00:00 do 2017-08-20 23:59:00
Holany, Liberecký kraj
Holany, místní komunikace, v katastru obce Holany, okr. Česká Lípa, část obce Hostíkovice
místní komunikace, v katastru obce Holany, okr. Česká Lípa, část obce Hostíkovice, Od 01.06.2017 00:00, Do 31.05.2018 23:59, Havarijní stav mostku M-02, Vydal: Městský úřad Česká Lípa
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-01 00:00:00 do 2018-05-31 23:59:00
Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Mladá Boleslav, ulice Pod skalou, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav
ulice Pod skalou, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav, Od 29.05.2017 00:00, Do 02.06.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu v ulici Pod Skalou v Mladé Boleslavi v místě křížení s ul. Ptáckou , z důvodu výkopových prací pro položení kNN. Objížďka - bez rozlišení: ulice Ptácká - ulice Pod skalou, Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav, přes: ulice Pod skalou, Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-29 00:00:00 do 2017-06-02 23:59:00