Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Kdyně, Plzeňský kraj
Kdyně, silnice III/0221 (ulice Na Hájovně), Kdyně, okr. Domažlice
uzavřeno, sportovní akce
silnice III/0221 (ulice Na Hájovně), Kdyně, okr. Domažlice, Od 02.07.2017 07:00, Do 02.07.2017 19:00, úplná uzavírka (pro veškerý provoz) na silnici III. tř. č. 0221 v délce cca 2241 m, v km staničení cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně) - 4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v katastrálním území Kdyně , Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/18413, v katastru obce Kdyně - silnice I/22, v katastru obce Kout na Šumavě, část obce Nový Dvůr, okr. Domažlice, přes: silnice III/0221 (Němčice), ulice Na Hájovně, Kdyně, silnice I/22 (ulice Klatovská), Kout na Šumavě, silnice III/18411 (Němčice), Oprechtice, od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) po silnici III. tř. č. 0221 do obce Němčice a dále po silnici III. tř. č. 18411 přes obec Nový Dvůr na silnici I. tř. č. 22 a po silnici I. tř. č. 22 do Kdyně na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0221 a dále po silnici III. tř. č. 0221 zpět k místu uzavírky provozu - obousměrně (délka objížďky: cca 12538 m), Vydal: Městský úřad Domažlice
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-02 07:00:00 do 2017-07-02 19:00:00
Kdyně, Plzeňský kraj
Kdyně, silnice III/0221 (ulice Na Hájovně), Kdyně, okr. Domažlice
uzavřeno, sportovní akce
silnice III/0221 (ulice Na Hájovně), Kdyně, okr. Domažlice, Od 01.07.2017 07:00, Do 01.07.2017 19:00, úplná uzavírka (pro veškerý provoz) na silnici III. tř. č. 0221 v délce cca 2241 m, v km staničení cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně) - 4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v katastrálním území Kdyně , Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/18413, v katastru obce Kdyně - silnice I/22, v katastru obce Kout na Šumavě, část obce Nový Dvůr, okr. Domažlice, přes: silnice III/0221 (Němčice), ulice Na Hájovně, Kdyně, silnice I/22 (ulice Klatovská), Kout na Šumavě, silnice III/18411 (Němčice), Oprechtice, od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) po silnici III. tř. č. 0221 do obce Němčice a dále po silnici III. tř. č. 18411 přes obec Nový Dvůr na silnici I. tř. č. 22 a po silnici I. tř. č. 22 do Kdyně na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0221 a dále po silnici III. tř. č. 0221 zpět k místu uzavírky provozu - obousměrně (délka objížďky: cca 12538 m), Vydal: Městský úřad Domažlice
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-01 07:00:00 do 2017-07-01 19:00:00
Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Hradec Králové, ulice náměstí Jana Pavla II. - ulice Franušova, Hradec Králové, okr. Hradec Králové
ulice náměstí Jana Pavla II. - ulice Franušova, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, Od 31.05.2017 00:00, Do 31.07.2017 23:59, uzavírka ul. V Kopečku, Rokitanského a Franušova v Hradci Králové, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: ulice Velké náměstí - ulice V Kopečku, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, Vydal: Magistrát města Hradec Králové
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-31 00:00:00 do 2017-07-31 23:59:00
Řetová, Pardubický kraj
Řetová, komunikace, v katastru obce Řetová, okr. Ústí nad Orlicí
komunikace, v katastru obce Řetová, okr. Ústí nad Orlicí, Od 02.09.2017 00:00, Do 03.09.2017 23:59, uzavírka veřejně účelové komunikace na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí v úseku od "Zabitého" k chatě Hvězda, z důvodu akce "Závody minikár- 3. kolo Mistrovství ČR a 17. kolo Poháru ČR". , Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-02 00:00:00 do 2017-09-03 23:59:00
Řetová, Pardubický kraj
Řetová, komunikace, v katastru obce Řetová, okr. Ústí nad Orlicí
komunikace, v katastru obce Řetová, okr. Ústí nad Orlicí, Od 02.07.2017 00:00, Do 07.07.2017 23:59, uzavírka veřejně účelové komunikace na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí v úseku od "Zabitého" k chatě Hvězda, z důvodu akce "28. Mezinárodní šestidenní závody ve slalomu minikár". Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-02 00:00:00 do 2017-07-07 23:59:00
Chářovice, Středočeský kraj
Chářovice, silnice III/1057, v katastru obce Chářovice, okr. Benešov
uzavřeno, propadlá vozovka
silnice III/1057, v katastru obce Chářovice, okr. Benešov, Od 21.11.2016 00:00, Do 31.12.2017 23:59, Označení uzavírky silnice č. III/1057 ve staničení cca km 2,800-3,150 v délce cca 350 m na hrázi Dunávického rybníka (někdy také nazývaný Hrázecký rybník), na pozemku parc. č. 3843/2 v katastrálním území Chářovice, z důvodu havarijního stavu této silnice na hrázi rybníka, včetně vyznačení objízdné trasy po silnicích č. III/1058, III/10513 (Chářovice - Týnec nad Sázavou - Chleby). Sjezd k domu čp. 58 je zachován. Termín ukončení je pouze orientační, bude záviset na rozsahu oprav dle posouzení stavu odborně způsobilou osobou. Objížďka - obousměrná: silnice III/1057, v katastru obce Chářovice - v katastru obce Netvořice, část obce Dunávice, okr. Benešov, přes: silnice III/1058, silnice III/10513 (Podělusy), Objížďka je po silnicích č. III/1058, III/10513 a zpět na III/1057 (Chářovice - Týnec nad Sázavou - Chleby). Vydal: Městský úřad Benešov
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2016-11-21 00:00:00 do 2017-12-31 23:59:00
Děčín, Ústecký kraj
Děčín, ulice Riegrova - ulice Hluboká, Děčín, okr. Děčín
ulice Riegrova - ulice Hluboká, Děčín, okr. Děčín, Od 23.08.2017 00:00, Do 15.11.2017 23:59, zvláštní užívání komunikace s úplným omezením dopravy v Děčíně I. a II. ul. Riegrova, Komenského náměstí, Tylova, Nedbalova, E. Krásnohorské, Horská a ul. Hluboká po navazujících etapách, postupujícím pracovním polem, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu , Objížďka - jednosměrná, DZ: ul. Riegrova,Tylova, Vokolkova,Vrchlického, E.Krásnohorské. V opačném směru ul. Kamenická, Riegrova. Vydal: Magistrát města Děčín
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-23 00:00:00 do 2017-11-15 23:59:00
Děčín, Ústecký kraj
Děčín, ulice Riegrova, mezi křižovatkami ulic El. Krásnohorské a Hluboká, Děčín, okr. Děčín
ulice Riegrova, mezi křižovatkami ulic El. Krásnohorské a Hluboká, Děčín, okr. Děčín, Od 23.07.2017 00:00, Do 22.08.2017 23:59, zvláštní užívání komunikace s úplným omezením dopravy v Děčíně I. a II. ul. Riegrova, Komenského náměstí, Tylova, Nedbalova, E. Krásnohorské, Horská a ul. Hluboká po navazujících etapách, postupujícím pracovním polem, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu , Objížďka - jednosměrná, DZ: ul. Riegrova,Tylova, Vokolkova,Vrchlického, E.Krásnohorské. V opačném směru ul. Kamenická, Riegrova. Vydal: Magistrát města Děčín
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-07-23 00:00:00 do 2017-08-22 23:59:00
Děčín, Ústecký kraj
Děčín, ulice Riegrova, mezi křižovatkami ulic Nedbalova a Purkyňova, Děčín, okr. Děčín
ulice Riegrova, mezi křižovatkami ulic Nedbalova a Purkyňova, Děčín, okr. Děčín, Od 23.06.2017 00:00, Do 23.07.2017 23:59, zvláštní užívání komunikace s úplným omezením dopravy v Děčíně I. a II. ul. Riegrova, Komenského náměstí, Tylova, Nedbalova, E. Krásnohorské, Horská a ul. Hluboká po navazujících etapách, postupujícím pracovním polem, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu , Objížďka - jednosměrná, DZ: ul. Riegrova,Tylova, Vokolkova,Vrchlického, E.Krásnohorské. V opačném směru ul. Kamenická, Riegrova. Vydal: Magistrát města Děčín
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-23 00:00:00 do 2017-07-23 23:59:00