Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Ústí nad Orlicí, silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí - komunikace, Řetová, okr. Ústí nad Orlicí
uzavřeno, sportovní akce
silnice II/360 (ulice Lázeňská), Ústí nad Orlicí - komunikace, Řetová, okr. Ústí nad Orlicí, Od 26.05.2017 15:00, Do 28.05.2017 20:00, uzavírka silnice II/360 ul. Lázeňská, místních komunikací ul. Mostecká, Vrbová, místní a veřejně účelové komunikace na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí, z důvodu pořádání závodů automobilů do vrchu "Ústecká 21". Objížďka - obousměrná, sil. I/14, III/36013, III/36012: silnice I/14 (ulice Moravská), Ústí nad Orlicí - silnice III/36012, Řetůvka, okr. Ústí nad Orlicí, přes: ulice Lanškrounská, místní komunikace (Dlouhá Třebová), silnice III/36012 (Řetová), Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-26 15:00:00 do 2017-05-28 20:00:00
Luka, Liberecký kraj
Luka, silnice II/273, Doksy - Luka, okr. Česká Lípa
silnice II/273, Doksy - Luka, okr. Česká Lípa, Od 25.05.2017 07:00, Do 06.07.2017 20:00, uzavírka provozu na sil. č. II/273 v úseku od hranic kraje po křižovatku se sil. č. III/27325 za účelem provádění stavebních prací pro opravu komunikace (modernizace komunikace) při akci „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna", Objížďka - bez rozlišení, pro veškerou dopravu: silnice III/27323, Doksy - silnice II/273, Luka, okr. Česká Lípa, přes: komunikace, silnice III/27323, komunikace, silnice III/27325 (Luka), komunikace (Doksy), sil. II/273, III/27323, veřejně přístupná účelová komunikace (VPÚK) ppč. 1029 v k.ú. Luka, VPÚK ppč. 1619/3 k.ú. Žďár v Podbezdězí, III/27325 zpět na II/273, Vydal: Městský úřad Česká Lípa
ovlivněno: uzavřeno, práce na silnici
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-25 07:00:00 do 2017-07-06 20:00:00
Žďárek, Liberecký kraj
Žďárek, silnice I/35, v katastru obce Žďárek, okr. Liberec
stavební práce
silnice I/35, v katastru obce Žďárek, okr. Liberec, Od 29.06.2017 00:00, Do 04.08.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce zádržných systémů, kdy budou instalovány svodidla ve středním dělícím pásu a svodidla na obou krajnicích daného úseku na silnici I/35, dojde k částečné uzavírce silničního provozu na silnici I/35 v úseku silničního km cca 33.53 – 42.00 (Hodkovice nad Mohelkou – Ohrazenice) a 29.42 – 33.53 (Jeřmanice – Hodkovice nad Mohelkou). Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání). , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-29 00:00:00 do 2017-08-04 23:59:00
Jeřmanice, Liberecký kraj
Jeřmanice, silnice I/35, v katastru obce Jeřmanice - v katastru obce Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec
stavební práce
silnice I/35, v katastru obce Jeřmanice - v katastru obce Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec, Od 29.06.2017 00:00, Do 04.08.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce zádržných systémů, kdy budou instalovány svodidla ve středním dělícím pásu a svodidla na obou krajnicích daného úseku na silnici I/35, dojde k částečné uzavírce silničního provozu na silnici I/35 v úseku silničního km cca 33.53 – 42.00 (Hodkovice nad Mohelkou – Ohrazenice) a 29.42 – 33.53 (Jeřmanice – Hodkovice nad Mohelkou). Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání). , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-29 00:00:00 do 2017-08-04 23:59:00
Žďárek, Liberecký kraj
Žďárek, silnice I/35, v katastru obce Ohrazenice, okr. Semily - v katastru obce Žďárek, okr. Liberec
stavební práce
silnice I/35, v katastru obce Ohrazenice, okr. Semily - v katastru obce Žďárek, okr. Liberec, Od 08.06.2017 00:00, Do 28.06.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce zádržných systémů, kdy budou instalovány svodidla ve středním dělícím pásu a svodidla na obou krajnicích daného úseku na silnici I/35, dojde k částečné uzavírce silničního provozu na silnici I/35 v úseku silničního km cca 33.53 – 42.00 (Hodkovice nad Mohelkou – Ohrazenice) a 29.42 – 33.53 (Jeřmanice – Hodkovice nad Mohelkou). Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání). , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-08 00:00:00 do 2017-06-28 23:59:00
Chomutov, Ústecký kraj
Chomutov, ulice V Alejích, Chomutov, okr. Chomutov
ulice V Alejích, Chomutov, okr. Chomutov, Od 11.09.2017 00:00, Do 30.11.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu v ul. V Alejích z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. 3 etapy. Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-11-30 23:59:00
Chomutov, Ústecký kraj
Chomutov, ulice V Alejích, Chomutov, okr. Chomutov
ulice V Alejích, Chomutov, okr. Chomutov, Od 14.06.2017 00:00, Do 08.09.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu v ul. V Alejích z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. 3 etapy. Objížďka - bez rozlišení: ulice Palachova - ulice Sokolská, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Osvobození, ul. Palachova, Osvobození, Sokolská, Vydal: Magistrát města Chomutova
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-14 00:00:00 do 2017-09-08 23:59:00
Bílovec, Moravskoslezský kraj
Bílovec, ulice Slezské náměstí, Bílovec, okr. Nový Jičín
ulice Slezské náměstí, Bílovec, okr. Nový Jičín, Od 06.12.2017 00:00, Do 06.12.2017 23:59, úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- místní komunikace Slezské náměstí, Bílovec, pozemek p.č.626, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v k.ú. Bílovec- město, v souvislosti s konáním akcí Města Bílovec v roce 2017 a to ve dnech 13.4.2017-Velikonoční jarmark, 2.9.2017-Den města Bílovce, 11.11.2017-Martinský trh, 2.12.2017-Mikulášský jarmark, 6.12.2017 nebo 13.12.2017 (dle stanovení termínu Regionem Nový Jičín)- Celé Česko zpívá koledy dle podané žádosti ze dne 21.3.2017. , V. etapa celková uzavírka Celé Česko zpívá koledy kulturní akce, Vydal: Městský úřad Bílovec
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-06 00:00:00 do 2017-12-06 23:59:00
Bílovec, Moravskoslezský kraj
Bílovec, ulice Slezské náměstí, Bílovec, okr. Nový Jičín
ulice Slezské náměstí, Bílovec, okr. Nový Jičín, Od 02.12.2017 00:00, Do 02.12.2017 23:59, úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- místní komunikace Slezské náměstí, Bílovec, pozemek p.č.626, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v k.ú. Bílovec- město, v souvislosti s konáním akcí Města Bílovec v roce 2017 a to ve dnech 13.4.2017-Velikonoční jarmark, 2.9.2017-Den města Bílovce, 11.11.2017-Martinský trh, 2.12.2017-Mikulášský jarmark, 6.12.2017 nebo 13.12.2017 (dle stanovení termínu Regionem Nový Jičín)- Celé Česko zpívá koledy dle podané žádosti ze dne 21.3.2017. , Mikulášský jarmark IV. etapa uzavírka celková Bílovec, Vydal: Městský úřad Bílovec
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-02 00:00:00 do 2017-12-02 23:59:00