Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 19.05.2017

Blatná, Jihočeský kraj
Blatná, ulice Na Příkopech, mezi křižovatkami ulic náměstí Míru a V Podzámčí, Blatná, okr. Strakonice
ulice Na Příkopech, mezi křižovatkami ulic náměstí Míru a V Podzámčí, Blatná, okr. Strakonice, Od 27.05.2017 06:00, Do 27.05.2017 14:00, Úplná uzavírka místní komunikace, ul. Na Příkopech v Blatné, z důvodu konání farmářských trhů. Objízdná trasa nebude z důvodu nízkého dopravního významu uzavřené obslužné místní komunikace vyznačena. , Vydal: Městský úřad Blatná
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-27 06:00:00 do 2017-05-27 14:00:00
Přibyslavice, Kraj Vysočina
Přibyslavice, silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč
silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč, Od 03.09.2017 06:30, Do 03.09.2017 17:00, úplná uzavírka silnice č. III/40510 ul. Kaštanová od křižovatky se sil. III/35114 směr Nová Ves, po odbočku na MK ul. Úvoz v průtahu obcí Přibyslavice o celkové délce cca 700 m, z důvodu pořádání poutí , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč, přes: ulice U Potoka, silnice III/40510 (ulice Číchovská), obousměrně po MK ul. Pod Sady (podél fotbalového hřiště) a dále vlevo po MK ul. U Potoka zpět k silnici č. III/40510. Délka objízdné trasy cca 1,5 km. Vydal: Městský úřad Třebíč
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-09-03 06:30:00 do 2017-09-03 17:00:00
Přibyslavice, Kraj Vysočina
Přibyslavice, silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč
silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč, Od 04.06.2017 06:30, Do 04.06.2017 17:00, úplná uzavírka silnice č. III/40510 ul. Kaštanová od křižovatky se sil. III/35114 směr Nová Ves, po odbočku na MK ul. Úvoz v průtahu obcí Přibyslavice o celkové délce cca 700 m, z důvodu pořádání poutí , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: silnice III/40510 (ulice Kaštanová - ulice Ve Bráně), Přibyslavice, okr. Třebíč, přes: ulice U Potoka, silnice III/40510 (ulice Číchovská), obousměrně po MK ul. Pod Sady (podél fotbalového hřiště) a dále vlevo po MK ul. U Potoka zpět k silnici č. III/40510. Délka objízdné trasy cca 1,5 km. Vydal: Městský úřad Třebíč
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-04 06:30:00 do 2017-06-04 17:00:00
Zábřeh, Olomoucký kraj
Zábřeh, ulice V Opravě, Zábřeh, okr. Šumperk
ulice V Opravě, Zábřeh, okr. Šumperk, Od 15.03.2017 00:00, Do 31.05.2017 23:59, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ulice V Opravě - opravy komunikace. Vydal: Městský úřad Zábřeh
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-03-15 00:00:00 do 2017-05-31 23:59:00
Březina, Jihomoravský kraj
Březina, silnice II/373 - místní komunikace, Březina (dříve okres Blansko), část obce Březina, okr. Brno-venkov
silnice II/373 - místní komunikace, Březina (dříve okres Blansko), část obce Březina, okr. Brno-venkov, Od 29.05.2017 00:00, Do 03.09.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice č. II/373 a č. III/37367 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“ Při respektování níže uvedených podmínek: 1. Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“. Uzavírka je povolena v následujících etapách: III. Etapa: od 24.04.2017 do 28.05.2017 II. Etapa: od 01.12.2017 do 15.06.2018, I. Etapa: od 29.05.2017 do 03.09.2017, IV. Etapa: od 29.05.2017 do 30.11.2017. 2. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení akce po celou dobu uzavírky je žadatel, tedy SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 zastoupená na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752 se sídlem Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno. Odpovědnou osobou za instalaci, údržbu dopravního značení je žadatel. 1. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci stavebních prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 2. Po celou dobu trvání úplných uzavírek silnice č. III/37367 bude objízdná trasa všech autobusů linkové osobní dopravy vedena po silnici č. II/373. Po celou dobu trvání I. Etapy bude uzavřeným úsekem silnice č. II/373 povolen a možný průjezd všech autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny. 3. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích označena předepsaným způsobem. Žadatelé zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky a objížďky provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Po celou dobu uzavírky a objížďky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných správních orgánů: ? Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/373, II/383, III/3831, III/37445, III/37365 a III/37367, které vydal MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opustěná 9/2, 656 70 Brno v rámci působnosti obce s rozšířenou působností Šlapanice dne 07.04.2017, č.j. OV-ČJ/42640-17/MAD, ? Stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal MěÚ Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, pracoviště nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko dne 19.04.2017 pod č.j. SH DZ 34/2017 - 15040/2017/Vy ? Výše definovaná stanovení jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky (dále jen „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“). Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím ukončení. 4. Z hlediska linkové osobní dopravy – byl dne 15.03.2017 pod č. j. JMK 42744/2017 vydán souhlas příslušným dopravním úřadem, KrÚ JmK, odborem rozvoje dopravy, odd. veřej. osobní dopravy. 5. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnic. , Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz mimo linkový bus začíná na křižovatce silnic č. II/373 a č. II/383 po níž je vedena do obce Kanice na silnici č. III/3831, po které je vedena přes obec Babice nad Svitavou na křižovatku se silnicí č. III/37445 po níž vede do městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí II/373 objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. II/373 a č. III/37367, po níž je vedena na křižovatku se silnicí č. III/37365, po které pokračuje do Městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí č. II/373 objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Vydal: Městský úřad Šlapanice
ovlivněno: uzavřeno, práce na silnici
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-29 00:00:00 do 2017-09-03 23:59:00
Březina, Jihomoravský kraj
Březina, silnice III/37367, Březina (dříve okres Blansko), část obce Březina, okr. Brno-venkov
silnice III/37367, Březina (dříve okres Blansko), část obce Březina, okr. Brno-venkov, Od 01.12.2017 00:00, Do 15.06.2018 23:59, Úplná uzavírka silnice č. II/373 a č. III/37367 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“ Při respektování níže uvedených podmínek: 1. Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“. Uzavírka je povolena v následujících etapách: III. Etapa: od 24.04.2017 do 28.05.2017 II. Etapa: od 01.12.2017 do 15.06.2018, I. Etapa: od 29.05.2017 do 03.09.2017, IV. Etapa: od 29.05.2017 do 30.11.2017. 2. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení akce po celou dobu uzavírky je žadatel, tedy SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 zastoupená na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752 se sídlem Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno. Odpovědnou osobou za instalaci, údržbu dopravního značení je žadatel. 1. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci stavebních prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 2. Po celou dobu trvání úplných uzavírek silnice č. III/37367 bude objízdná trasa všech autobusů linkové osobní dopravy vedena po silnici č. II/373. Po celou dobu trvání I. Etapy bude uzavřeným úsekem silnice č. II/373 povolen a možný průjezd všech autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny. 3. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích označena předepsaným způsobem. Žadatelé zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky a objížďky provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Po celou dobu uzavírky a objížďky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných správních orgánů: ? Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/373, II/383, III/3831, III/37445, III/37365 a III/37367, které vydal MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opustěná 9/2, 656 70 Brno v rámci působnosti obce s rozšířenou působností Šlapanice dne 07.04.2017, č.j. OV-ČJ/42640-17/MAD, ? Stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal MěÚ Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, pracoviště nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko dne 19.04.2017 pod č.j. SH DZ 34/2017 - 15040/2017/Vy ? Výše definovaná stanovení jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky (dále jen „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“). Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím ukončení. 4. Z hlediska linkové osobní dopravy – byl dne 15.03.2017 pod č. j. JMK 42744/2017 vydán souhlas příslušným dopravním úřadem, KrÚ JmK, odborem rozvoje dopravy, odd. veřej. osobní dopravy. 5. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnic. , Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. III/37367 a č. II/373 po níž je vedena do Městyse Křtiny na silnici č. III/37365 a na silnici č. III/37367, po které je vedena zpět do obce Březina, kde objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz mimo linkový bus začíná na křižovatce silnic č. II/373 a č. II/383 po níž je vedena do obce Kanice na silnici č. III/3831, po které je vedena přes obec Babice nad Svitavou na křižovatku se silnicí č. III/37445 po níž vede do městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí II/373 objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. II/373 a č. III/37367, po níž je vedena na křižovatku se silnicí č. III/37365, po které pokračuje do Městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí č. II/373 objízdná trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. Vydal: Městský úřad Šlapanice
ovlivněno: uzavřeno, práce na silnici
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-12-01 00:00:00 do 2018-06-15 23:59:00
Zbizuby, Středočeský kraj
Zbizuby, komunikace, v katastru obce Zbizuby, okr. Kutná Hora
komunikace, v katastru obce Zbizuby, okr. Kutná Hora, Od 05.06.2017 00:00, Do 06.06.2017 23:59, Vydal: Městský úřad Kutná Hora
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-05 00:00:00 do 2017-06-06 23:59:00
Zbizuby, Středočeský kraj
Zbizuby, silnice II/125, část obce Nechyba - část obce Hroznice, Zbizuby, okr. Kutná Hora
oprava povrchu vozovky
silnice II/125, část obce Nechyba - část obce Hroznice, Zbizuby, okr. Kutná Hora, Od 27.05.2017 00:00, Do 04.06.2017 23:59, provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Kutná Hora
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-05-27 00:00:00 do 2017-06-04 23:59:00
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Ústí nad Orlicí, ulice Hakenova, mezi křižovatkami ulic Mistra Jaroslava Kociana a Lochmanova, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí
ulice Hakenova, mezi křižovatkami ulic Mistra Jaroslava Kociana a Lochmanova, Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, Od 17.06.2017 12:00, Do 17.06.2017 19:00, uzavírka místní komunikace parkoviště u hasičské zbrojnice a ulice Hakenova v Ústí nad Orlicí, z důvodu pořádání Dětského dne s hasiči, Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-06-17 12:00:00 do 2017-06-17 19:00:00