Sledujete:

Odškodnění z povinného ručení. Kde uplatnit nárok na náhradu škody.

Odškodnění z povinného ručení. Kde uplatnit nárok na náhradu škody.

Pokud má viník sjednáno povinné ručení, získá poškozený náhradu škody od pojišťovny, kde je pojištění uzavřeno. Jestli viník dopravní nehody povinné ručeni nemá, má poškozený nárok na získání odškodnění z Garančního fondu ČKP (Česká kancelář pojistitelů).

U pojistné události z dopravní nehody v menšině případů vzniká i škoda na jiném majetku, než na vozidle. Pokud taková majetková škoda vznikne, je důležité, aby byla řádně zdokumentována buďto v policejním protokolu o dopravní nehodě nebo v rámci povinného formuláře Záznam o dopravní nehodě, např. v kolonce vlastní poznámky.

Škoda může být způsobena i vozidlem, které nepodléhá povinnosti mít platně sjednané povinné ručení (kolejové vozidlo, tramvaj), či jiným účastníkem silničního provozu (cyklista, chodec, nezákonně umístěná překážka apod.). Domoci se náhrady škody je v takovém případě možné buďto dohodou o odškodnění s viníkem nehody nebo občanskoprávní, tedy soudní cestou, či za splnění podmínek zákona o přestupcích i v řízení o přestupku.

Comments are closed.