Sledujete:

Záznam o dopravní nehode. Jak ho správně vyplnit?

Záznam o dopravní nehode. Jak ho správně vyplnit?

Formulář Záznam o dopravní nehodě je tiskopis, vytvořený dle modelu CEA. Slouží pro záznam skutkového stavu, okolností dopravní nehody a názorů účastníků. Mohou být uvedeny i protichůdné údaje.

Správný postup při vyplnění záznamu o nehodě:

Pro každá dvě zúčastněná vozidla, použijte jednu sadu formulářů. Není podstatné, zda formulář dodá viník nebo poškozený, podstatné jsou podpisy obou účastníků. Vhodná je propisovací tužka. Pozor na to, aby byly čitelné i kopie.

Věnujte pozornost zejména přesnému označení místa střetu, přesné identifikaci účastníků, číslu Zelené karty a co nejpřesnějšímu nákresu dopravní nehody.

Je velmi důležité, aby ze záznamu jasně vyplývalo kdo nehodu zavinil a své zavinění uznal. V případě nejasností, můžete být pojišťovnou odkázáni na občanskoprávní soudní spor, což posune výplatu odškodnění o několik let.

Správné vyplnění ovlivňuje nárok na výplatu škody. Chybným postupem se může poškozený připravit o desetitisíce korun a proto formulář nepodceňujte. Nejste-li si jisti, využijte možnost bezplatné nonstop linky pro pomoc poškozeným 775 113 801. Specialista na problematiku dopravních nehod Vám okamžitě po telefonu a zdarma poradí, jak správně postupovat.

Uveďte doplňující skutečnosti, jako seznam svědků, popř. další okolnosti, které mohou být důležité při uplatnění nároku na náhradu škody na pojišťovnu.

Na konci záznamu o dopravní nehodě je třeba obou podpisů účastníků dopravní nehody. Každý si ponechá jednu část záznamu.

Comments are closed.