Online aktualizovaná doprava na dálnici a českých silnicích. Co se děje na cestách právě teď, jaký je stav vozovky, uzavírky, kolony, dopravní nehody aktuálně, situace na D1. Cestujte v pohodě a bez zbytečných komplikací.

Náhradní vozidlo po dopravní nehodě zdarma

Asociace poškozených začne vaši škodu ihned řešit. Vytočte 775 113 801 věci se dají do pohybu.

Dopravní informace ze dne 21.08.2017

Kunovice, Zlínský kraj
Kunovice, v ulici třída Vítězství v obci Kunovice okres Uherské Hradiště
nehoda
Od 21.8.2017 10:15 do 11:45; v ulici třída Vítězství v obci Kunovice okres Uherské Hradiště; nehoda; neprůjezdný pruh, 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2 x OA bez zranění. Na místě PČR.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-21 10:15:00 do 2017-08-21 11:45:00
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Ostrava, ulice Bachmačská, mezi křižovatkami ulic Slavíčkova a Jindřichova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
ulice Bachmačská, mezi křižovatkami ulic Slavíčkova a Jindřichova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Od 21.08.2017 00:00, Do 20.10.2017 23:59, provádění výkopových prací ve vozovce ul. Bachmačské, v úseku od ulice Slavíčkovy po ulici Jindřichovu, v k. ú. Moravská Ostrava, Objížďka - bez rozlišení: Moravská Ostrava a Přívoz, v katastru obce Ostrava, Jindřichova - Slavíčkova - Zborovská, Vydal: ÚMO Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-21 00:00:00 do 2017-10-20 23:59:00
Linhartice, Pardubický kraj
Linhartice, na silnici 35 v obci Linhartice okres Svitavy
Pozor! Předmět na vozovce
Od 21.8.2017 10:15 do 11:15; na silnici 35 v obci Linhartice okres Svitavy; předmět na vozovce, pozor; polena.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-21 10:15:00 do 2017-08-21 11:15:00
Jesenice, Středočeský kraj
Jesenice, ulice K Rybníku, Jesenice, okr. Praha-západ
ulice K Rybníku, Jesenice, okr. Praha-západ, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.08.2017 10:13 Do 31.08.2017 23:59, Rekonstrukce kanalizace
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-21 10:13:00 do 2017-08-31 23:59:00
Chotěbuz, Moravskoslezský kraj
Chotěbuz, silnice III/04826 (ulice Chotěbuzská), Chotěbuz, část obce Zpupná Lhota, okr. Karviná
silnice III/04826 (ulice Chotěbuzská), Chotěbuz, část obce Zpupná Lhota, okr. Karviná, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 22.08.2017 00:00 Do 25.08.2017 23:59, úplná uzavírka silničního provozu ( mimo vozidla IZS) na pozemní komunikaci ul. Chotěbuzská parc.č. 783/1, v úseku od křižovatky s ul. U Mlýnky po parkoviště za kontrolní halou Celní správy, vše k.ú. Zpupná Lhota, při povrchové opravě uvedených pozemních komunikací., Vydal: Městský úřad Český Těšín
ovlivněno: uzavřeno
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-22 00:00:00 do 2017-08-25 23:59:00
Praha, Hlavní město Praha
Praha, v ulici Anglická v obci Praha
nehoda
Od 21.8.2017 10:15 do 12:20; v ulici Anglická v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; bez zranění.
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-21 10:15:00 do 2017-08-21 12:20:00
Mníšek, Liberecký kraj
Mníšek, silnice I/13 (ulice Frýdlantská), Mníšek, okr. Liberec
stavební práce
silnice I/13 (ulice Frýdlantská), Mníšek, okr. Liberec, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 22.08.2017 06:00 Do 31.10.2017 23:59, Rozsah částečné uzavírky: na silnici I/13. Pracovní úseky budou provedeny po max. 225 m. Po skončení pracovní doby v pátek a v průběhu víkendu nebo v den pracovního klidu bude umožněn obousměrný provoz. To neplatí v případě, že budou prováděny současně i práce na vozovce (frézování vozovky a pokládka nového krytu vozovky). , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-22 06:00:00 do 2017-10-31 23:59:00
Kosova Hora, Středočeský kraj
Kosova Hora, silnice I/18, v katastru obce Kosova Hora, okr. Příbram
stavební práce
silnice I/18, v katastru obce Kosova Hora, okr. Příbram, Od 28.08.2017 00:00, Do 28.10.2017 23:59, částečná uzavírka silnice č. I/18, v úseku km staničení cca 50,220 – 50,330, u obce Kosova Hora, okres Příbram, jízdního pruhu ve směru ze Sedlčan do Olbramovic, z důvodu realizace sanace skalního zářezu - spočívající v odstranění náletová vegetace, očištění od zvětralin a volných horninových bloků a následném překrytí vysokopevnostní ocelovou sítí fixovanou v ploše, provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu minimální šířky 4 m. Uzavřený úsek silnice č. I/18: délka cca 110 m, v km staničení cca 50,220 – 50,330. Popis objízdné trasy: provoz bude veden kyvadlově (s řízením SSZ - použití semaforové soupravy, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky upravovat signální plán SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy), v jednom jízdním pruhu silnice č. I/18 v minimální šíři 4 m. Termín uzavírky : 28.08.2017 – 28.10.2017 , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-08-28 00:00:00 do 2017-10-28 23:59:00
Strakonice, Jihočeský kraj
Strakonice, silnice I/4 (ulice Písecká), Strakonice, okr. Strakonice
práce na údržbě mostu
silnice I/4 (ulice Písecká), Strakonice, okr. Strakonice, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07.10.2017 00:00 Do 07.10.2017 23:59, částečná uzavírka silnice I/4 (ul. Písecká), most ev. č. 4 – 045, ve Strakonicích. výměna mostních závěrů a obrusné vrstvy a oprava PKO na mostu ev.č, 4 - 045 . Po dobu částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I/4 bude umožněn průjezd pro veškerou dopravu ve zbývajícím jízdním pruhu. Provoz bude řízen SSZ., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
doporučena objížďka:Ne
Doba platnosti: od 2017-10-07 00:00:00 do 2017-10-07 23:59:00
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »